Nieuws

Stadhuisplannen onder de loep van Oud Harlingen

Oud Harlingen gaat betrokken worden in het gemeentelijke traject om te bekijken of en hoe de ambtelijke organisatie in de binnenstad gehuisvest kan worden. Dat is 21 december afgesproken in een overleg met wethouder Harry Boon.

“Als vereniging willen we vanzelfsprekend graag een levendig stadscentrum”, stelt het bestuur van Oud Harlingen. “Daarom kijken we graag actief mee naar wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Daarbij gaat de zorg en aandacht van onze kant natuurlijk allereerst uit naar het monumentale karakter van de stad. We staan op de bres voor wat er nog is, want wat eenmaal verdwijnt komt nooit meer terug. Tegelijk staan we open voor mooie, kwalitatieve ingrepen die de stad een impuls geven.”

In Harlingen ontstond afgelopen maand deining toen de gemeenteraad onder meer schetsen kreeg voorgelegd van het stadhuis, dat via een glazen kubus aan de Groenlandsvaarder was verbonden. Via een luchtbrug met de eerste verdieping van de HEMA zou zo een ‘Huis van de gemeente’ kunnen ontstaan, groot genoeg om het merendeel van de ambtelijke organisatie min of meer onder één dak te brengen. Omdat de status van die tekeningen niet helemaal helder was vroeg Oud Harlingen de gemeenteraad pas op de plaats te maken wat betreft de planontwikkeling. De vereniging wilde daarmee voorkomen dat de besluitvorming huisvesting búiten het centrum onmogelijk zou maken. Te elfder ure werd het onderwerp toen van de raadsagenda afgehaald.

“Laat duidelijk zijn dat we als vereniging een brede kijk hebben”, stelt het bestuur. “Harlingen is een stad in ontwikkeling, dus de kunst is het verleden een goede plek in de toekomst te geven. Aan de Noorderhaven staan prachtige panden, die deze eeuw zijn opgetrokken en niettemin naadloos passen in de historische bebouwing. Kijk, dan voeg je kwaliteit tóe aan de stad. We kunnen bekijken of er wat betreft de ambtelijke huisvesting in het centrum soortgelijke mogelijkheden zijn. Is de conclusie dat dat kan, dan gaat Harlingen er opnieuw op vooruit. En kan het niet, dan ontstaat een nieuwe situatie en zal bekeken moeten worden waar een ‘Huis van de gemeente’ dán vorm kan krijgen.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda