Nieuws

Sportvissers en sloeproeiers weer welkom in Harlinger haven

HARLINGEN - Sportvissers kunnen - met de nodige beperkingen - weer terecht in de Harlinger haven. De havenmeester heeft het visverbod versoepeld. Daarnaast mogen sloeproeiers  voorzien van een handmarifoon - weer trainen in de haven.

Vorig jaar is het visverbod in de nieuwe Harlinger havenverordening aangescherpt, vanwege overlast en voor de veiligheid. Maar na overleg tussen Sportvisserij Fryslân en de havendienst van Port of Harlingen zijn plekken aangewezen waar het sportvissen onder voorwaarden is toegestaan. Vissen is alleen toegestaan vanaf de kades, steigers en oevers in beheer bij Port of Harlingen, zoals aangegeven op de kaart bij dit artikel. Vissres moeten verder minimaal 25 meter afstand van gemeerde schepen houden en minimaal 50 meter afstand van locaties waar havenactiviteiten plaatsvinden, zoals hijswerkzaamheden, het laden en lossen van schepen en voertuigen en alle overige handelingen met lading, containers, materialen en constructies. Vistuigen mogen geen hinder veroorzaken voor de scheepvaart, het wegverkeer en de operationele bedrijfsvoering van havenbedrijven.

Verder zijn sloeproeiers ook weer welkom in de haven. Zij werden beperkt door een invaarverbod sinds begin vorig jaar. Zo konden ze de sloeproeiers bij slecht weer op de Waddenzee niet uitwijken naar de haven voor hun roeitraining. Na overleg is er een nieuwe mogelijkheid: door de sloepen uit te rusten met een handmarifoon is er rechtstreeks contact mogelijk met de Verkeerspost en overige scheepvaart. “Hiermee worden de risico’s voor aanvaringen en gevaarlijke situaties aanmerkelijk beperkt, waardoor het roeien in de havens op verantwoorde wijze kan plaatsvinden”, aldus het college van B en W in een raadsinformatiebrief.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda