Nieuws

Sport, KiVa en aandacht voor leefstijl maken ’t Wad gezond

Linda de Jong van GGD Fryslân kwam langs op openbaar kindcentrum ’t Wad om samen met de leerlingen van de leerlingenraad de vlag van De Gezonde School te hijsen. Dit naar aanleiding van het feit dat ’t Wad het derde vignet ‘welbevinden’ aan hun predicaat Gezonde School kan toevoegen. Dit laatste vignet is met name gericht op het antipestprogramma KiVa, waarmee ’t Wad sinds 2013 naar volle tevredenheid werkt.

 

Uitkomst van een onlangs gehouden onderzoek is dat KiVa niet alleen in Finland bewezen effectief is bevonden, maar nu ook in Nederland. Het landelijk onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ heeft uitgewezen dat de lessen die kinderen krijgen om pesten tegen te gaan, helaas niet allemaal het gewenste effect hebben. Onderzoekers concluderen dat  slechts vier van alle onderzochte programma's pesten daadwerkelijk terugdringen; Kiva is daar één van. Reden voor een feestje dus. ’t Wad heeft het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen hoog in het vaandel staan. Hierdoor kunnen kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar zich op ’t Wad in een uitnodigende, veilige en gezellige leeromgeving maximaal ontwikkelen.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut, in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Hiervoor hebben leerlingen van 71 scholen tweemaal, in het voor- en najaar, een vragenlijst ingevuld.

Volgens de onderzoekers is KiVa slechts één van de vier programma’s die pesten binnen een jaar terugdringen. Bij bijvoorbeeld de methode Kanjertraining, die op 2.500 scholen wordt gebruikt, lukt dat in veel gevallen niet.

KiVa is Fins voor fijne, leuke school. De leerlingen van ’t Wad onderschrijven dit. ‘Wat ik zo fijn vind aan deze school is dat ik mijn eigen mening mag hebben en dat als ik ergens mee zit, dat ik dan geholpen word. En natuurlijk al die activiteiten. En ook heel belangrijk het KiVa-programma tegen pesten. Ik vind ‘t Wad een fijne school (Thomas Hoekstra, leerling)’.

 

’t Wad is een gezond kindcentrum. Binnen het team heerst de overtuiging dat kinderen die bewegen, gezond en fit zijn en lekker in hun vel zitten, zich optimaal ontwikkelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat sport en bewegen een positieve invloed hebben op schoolresultaten in algemene zin, werkhouding, concentratie, motivatie, fitheid en stressbestendigheid.

Naast KiVa neemt dus ook bewegingsonderwijs een belangrijke plaats in binnen het kindcentrum. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen per week drie lessen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Een dergelijk aanbod zou het kabinet graag op alle scholen zien. ’t Wad onderscheidt zich hiermee van de andere scholen in Harlingen en omgeving. Tevens is er een naschools sportaanbod en is er intensief contact met sportverenigingen. Daarnaast wordt er actief aandacht besteed aan het bevorderen en stimuleren van een gezonde leefstijl. Het predicaat Gezonde School omvat dus veel meer dan de aandacht voor gezonde voeding. 

|Doorsturen