Nieuws

Spijkerstad 2020: Toverstad

Jongerenwerk Harlingen organiseert dit jaar voor de 14e keer het 4-daagse evenement Spijkerstad, voor alle jongens en meiden in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar uit Harlingen.  Het thema is ‘Toverstad’ - een stad boordevol mythische wezens en magie. En natuurlijk draait Spijkerstad weer om het bouwen van een prachtige stad.

Spijkerstad zal dit keer weer worden gehouden in de eerste  week van de zomervakantie; van 6 tot en met 9 juli. De opbouwdag is zaterdag 4 juli en de opruimdag vrijdag 10 juli. De start is steeds ’s ochtends om 9.00 uur en einde ’s middags om 15.00 uur (let op: ook de kleuters blijven de gehele dag). De kosten voor vier dagen bedragen € 25 (incl. eten en drinken).

Als uw inkomen rond bijstandsniveau is, is het mogelijk om kosten voor deelname terug te krijgen. Heeft u een kind met ASS die graag mee wil doen, maar niet zo goed in grote groepen kan meedraaien? Neem dan contact op met de organisatie; dan komt er in overleg een eigen hut voor deze groep.

Net als de voorgaande jaren is het hoofddoel van Spijkerstad het bouwen van hutten. Met behulp en onder begeleiding van heel veel vrijwilligers gaan de kinderen aan de slag met hout, spijkers en allerlei andere materialen om de mooiste hutten  te bouwen. Het bouwen wordt afgewisseld met allerlei workshops, activiteiten en spelletjes. Ook creatief worden de kinderen behoorlijk uitgedaagd, om hun hut en zichzelf zo mooi mogelijk aan te kleden. En aan het eind van Spijkerstad zal weer een daverende afsluiting worden gehouden. De locatie blijft hetzelfde als vorig jaar, naast de camping, aan de Westerzeedijk.

Meedoen

Ook dit jaar wil de organisatie iedereen een kans geven mee te doen. “Dit jaar willen we weer alle kinderen toelaten, mits we voldoende vrijwilligers hebben die kunnen helpen. Na de inschrijvingsperiode bekijken we hoeveel vrijwilligers we hebben en of we een sluitend rooster kunnen maken. Veiligheid staat bij deze keuze voorop. Als er niet voldoende hulp is, laten we minder kinderen toe.”

In dat geval wordt  er geloot, wie er mee mag doen, meldt de organisatie. “We geven daarbij voorrang aan de kinderen die vorig jaar niet mee hebben gedaan, zodat iedereen een eerlijke kans heeft om mee te doen. We geven ook voorrang aan kinderen die niet op vakantie gaan, dus maak dit kenbaar aan ons.”

De inschrijfperiode is van maandag 9 maart tot en met vrijdag 20 maart. Let op: eerder of later inschrijven (via mail of telefoon) heeft geen zin. De uitslag van de loting is woensdag 15 april; u wordt gebeld of gemaild.

Vrijwilligers

Om Spijkerstad 2020 mogelijk te maken, zijn er weer heel veel vrijwilligers nodig. Om groepen te begeleiden, te helpen bij het op- en afbouwen, voor de catering, toiletten schoonmaken en voor allerlei hand- en spandiensten. Wanneer u zich als ouder/verzorger voor een hele week aanmeld (inclusief het op en afbouwen), is uw kind verzekerd van een plek in Spijkerstad. Als u zich voor minimaal 2 dagen aanmeldt als vrijwilliger, maakt uw kind meer kans (geen garantie). De organisatie vraagt iedereen minstens één dag beschikbaar te zijn voor het op- of afbouwen en één dag tijdens de week zelf. “Maar meer dagen mag natuurlijk ook! Bovendien kunnen we meer kinderen toelaten als we meer hulp hebben.” 

Betalingsdag

Op woensdag 22 april is de betalingsdag van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur in mfc Het Vierkant (Johan van Oldebarneveltstraat 2). Op dat moment is de inschrijving definitief. Wanneer u niet kunt komen op de betalingsdag is het belangrijk dat u dat meldt. Doet u dat niet, dan gaat de plek naar een ander. Inschrijven kan op www.jongerenwerkharlingen.nl (link inschrijven spijkerstad). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Uivel via 06-12743822 of e.uivel@harlingen.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda