Nieuws

Speelgoedruilbeurs

Aanstaande zaterdag is er voor de eerste maal een speelgoedruilbeurs in Harlingen. De ‘Toy-Swap Harlingen’ begint ’s morgens met het inbrengen van speelgoed. Naast de ruilbeurs zijn er diverse activiteiten voor kinderen in mfc Het Vierkant, zoals poppenkast, schminken en er is een springkussen. Voor de ouders is er kopje koffie of thee en een gezellig zitje.

Tussen 11.00 en 13.00 uur kunt u ‘oud’ of niet langer gebruikt (maar niet kapot) speelgoed inleveren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een puntensysteem. Voor elk ingebracht stuk speelgoed krijgt de inbrenger een bepaald aantal punten. Met die punten kan op dezelfde dag tussen 14.00 en 17.00 uur weer ander ‘nieuw’ speelgoed worden geruild zodat iemands oude speelgoed weer een nieuw leven kan krijgen. De nadruk ligt op speelgoed voor kinderen tot ongeveer 12 jaar (basisschoolleeftijd en jonger). Doel van deze ruilbeurs is tweeledig: mensen met een smalle beurs bedienen én duurzaamheid promoten. Meer informatie op www.deskule.nl of bij Thiadwara Abels via th.abels@deskule.nl.

|Doorsturen

BuienradarAgenda