Nieuws

Slotdag muziektheater Op de terp Almenum geslaagd

Afgelopen zondag was er in theater Trebol een terugblik met alle deelnemers, op een uniek muziektheaterproject in Harlingen. Dit theaterspektakel, een van de 32 Under de Toer-voorstellingen in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, werd gespeeld op 4, 5 en 6 oktober voor drie keer een uitverkochte Grote Kerk. Elke avond was het publiek zeer enthousiast en gaf een staande ovatie.

 

Beeld uit de trailer op Vimeo.

Een kroon op het werk van een kleine team van professionals en ruim 120 Harlingers die er samen in tien maanden tijd een echt ‘mienskipsproject’ van hebben gemaakt. Deze voorstelling was speciaal voor Harlingen ontwikkeld op basis van de 17e eeuwse stadsplattegrond van Jacob Lous. Deze cartograaf en bouwmeester ligt in de Grote Kerk begraven. Voor het scenario hebben artistiek leider Titia Bouwmeester en tekstschrijver Bouke Oldenhof elementen van de geschiedenis van Harlingen verweven met hedendaagse dilemma’s. 

 

De achtergrond van de deelnemers liep uiteen van mensen die actief zijn in koren en amateurverenigingen tot zij die gewoonlijk niet bezig zijn met actieve cultuurparticipatie. De speciaal opgerichte stichting kijkt met genoegen terug op een geslaagd project, waarbij in korte tijd een hecht team is gevormd van de deelnemende amateurs en professionals. Met ruim 120 deelnemers een behoorlijke klus.

 

Wandeling

De middag begon door samen de Lous Loop te maken. Deze speciale stadswandeling is ontwikkeld voor bezoekers van de voorstelling en is ook een van de blijvende en tastbare herinneringen aan het project. De wandeling voert langs hoogtepunten uit Op de terp Almenum, waaronder de Grote Kerk, de Zuiderhaven, Vischmarkt , de Zoutsloot, de rijk versierde woonhuizen en eindigt bij museum Het Hannemahuis waar de stadsplattegrond van Jacob Lous te bewonderen is. 

 

Voor deze keer was het eindpunt verschoven naar theater Trebol waar voor alle genodigden erwtensoep klaar stond. Voor de organisatie is het belangrijk om te weten hoe de deelnemers het project hebben ervaren. Daarvoor was vooraf een vragenlijst toegestuurd. De informatie wordt anoniem gedeeld met de betrokken fondsen, die ook zeer geïnteresseerd zijn in de ervaringen van de deelnemers. De organisatie heeft goed gekeken naar alle opmerkingen, deze besproken en ze zullen ter harte worden genomen.

 

Leermomenten

Een heel belangrijk succes voor de deelnemers was de saamhorigheid en het contact met mensen ‘die je anders nooit tegenkomt’. De samenwerking tussen deze verschillende mensen gaf echt een mienskipsgevoel. Zeker ook omdat er nieuwe Nederlanders bij betrokken zijn. 

Door de combinatie van amateurs en professionals is het hele project op een hoger plan gezet. Belangrijke leermomenten zijn er ook geweest. Als eindconclusie van dit onderdeel werd aangegeven dat deelnemers zich door de samenwerking met professionals verder hebben kunnen ontwikkelen. Ook werden aanbevelingen gedaan om de juiste mensen vanaf het begin op de juiste plekken te hebben zodat het geheel op de hoofdlijnen goed blijft lopen. Dus de teamleiders zijn erg belangrijk voor de communicatie naar de eigen achterban/groep waardoor je sneller en beter kunt samenwerken. Eigenlijk vergt dit vanaf de start van een dergelijk omvangrijk project dat er (semi) professionals aangetrokken worden voor de productie, pr en zakelijke leiding. Zo wordt de uitvoering van een dergelijk evenement een niet te zware belasting voor vrijwilligers.

 

Vanuit de enthousiaste deelnemersgroep werden ook al nieuwe theaterideeën naar voren gebracht. Het artistieke team gaat dit nader onderzoeken. De middag werd afgesloten met de korte trailer (https://vimeo.com/298953175) en met de uitgebreide reportage gemaakt door het programma Toneelmeesters van Podium TV. De laatste is een jaar lang te zien via internet, op www.podiumtv.nl.

 

|Doorsturen