Nieuws

Sint Michaëlschool opnieuw Excellent

HARLINGEN - De Sint Michaëlschool heeft gisteren, uit handen van mevrouw Reitsma van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen. Onder luid applaus van alle kinderen kreeg directrice Tineke Geertsma het koffertje met daarin een vlag en het juryrapport overhandigd.

Nadat de school vorig jaar van de Inspectie van het Onderwijs de beoordeling ‘goed’ had gekregen, was het predicaat ‘excellent’ de kers op de taart voor het team van ikc Sint Michaël. De school kreeg het predicaat niet alleen vanwege haar goede resultaten, gedegen kwaliteitszorg en sterk pedagogisch klimaat, maar vooral ook omdat de school inclusief onderwijs biedt aan kinderen bij wie de taalontwikkeling niet voorspoedig verloopt, de kinderen met TOS. Om te voorkomen dat deze kinderen elke dag in een taxi naar het speciaal onderwijs moeten rijden, biedt ikc Sint Michaël in samenwerking met Kentalis deze kinderen passend onderwijs. Tegelijkertijd profiteren alle kinderen van de school van het rijke taalaanbod.

De school ontving het predicaat voor de tweede keer; ook van 2015-2018 mocht de Sint Michaëlschool zich excellent noemen.

In de afgelopen jaren heeft de Sint Michaëlschool haar excellentieprofiel verder uitgebreid naar de leeftijdsgroep 0-6 jaar. Deze jongste groep krijgt door de school in samenwerking met de kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer en Kentalis, onderwijs en opvang aangeboden aan de Hofstraat. Bewezen is dat het van belang is dat taalontwikkelingsstoornissen in een vroeg stadium worden vastgesteld zodat kinderen alle hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Ikc Sint Michaël draagt met inclusief onderwijs bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Immers taalachterstanden kunnen op latere leeftijd leiden tot achterstanden in de maatschappij. De gemeente Harlingen gaf het onderwijs opdracht te werken aan taalachterstanden na een alarmerend rapport van de GGD in 2013.

In totaal zijn er in Nederland 64 basisscholen die zich vanaf deze week excellent mogen noemen. In Friesland zijn dat er drie; naast Harlingen staan er excellente scholen in Ureterp en in Buitenpost.

|Doorsturen

BuienradarAgenda