Nieuws

Seun en Steun zoekt hulp

Seun en Steun, de vrijwilligerscentrale voor en door Harlingers, heeft nooit genoeg helpers. Voor het kantoor zoekt de hulporganisatie nog  twee personen, voor maximaal 2 uurtjes per 2 weken. Interesse? Bel/mail 0517-413040 of bestuur@seunensteun.nl. U kunt ook binnenlopen in het kantoor in Het Vierkant op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur. Hier volgt nog een verhaal van Seun en Steun.

De Nationale Ombudsman stelde de afgelopen week, dat de organisatie van onze samenleving  grotendeels is gericht op de mensen, die zich goed zelf kunnen redden. Wie dat niet kan, en dan hebben we over ongeveer één op de vijf volwassenen, dreigt in grote problemen te komen of zit al in de problemen. 

De Ombudsman vindt, dat op elk gemeentehuis een plek moet zijn, waar mensen met problemen of vragen, waar ze geen raad mee weten, terecht kunnen. Het is dan de bedoeling, dat men wordt gehoord. Als de benodigde hulp niet ter plaatse kan worden gegeven, dan is het de taak van dit punt ervoor te zorgen dat iemand niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het steunpunt moet zijn best doen, aan de oplossing werken. Als verwijzing nodig is, dan regelt het steunpunt dit.

De gemeente Harlingen heeft al zoiets: Seun en Steun. Voor een steunpunt zoals de Ombudsman zich voorstelt is echter meer nodig. Op ons steunpunt werken geen ambtenaren in dienst van de gemeente, maar enthousiaste vrijwilligers, die hun best doen ervoor te zorgen, dat u zich gehoord en zo mogelijk ook geholpen voelt. Zo nodig schakelen wij anderen in, als wij zelf de gevraagde ondersteuning niet kunnen bieden. Inwoners die geen raad weten met allerlei moeilijke brieven, die ze ontvangen, zouden wij graag willen helpen. Daarvoor zijn nieuwe helpers nodig.

Bij ons zijn helpers medeburgers, die bij gelegenheid wel eens iets voor een ander willen doen zonder verdere verplichtingen. Het gaat meestal om eenmalige zaken, die binnen enkele minuten tot 3 uren zijn af te handelen.

Enkele honderden mensen hebben wij dankzij onze helpers al een plezier kunnen doen. Wij vinden dat er meer mogelijk is. Dit kan ook, als we met z’n allen meer omkijken naar mede-inwoners, die geholpen kunnen worden maar vaak niet de stap maken u om hulp te vragen. Wat bijvoorbeeld doet u, als het enige tuintje in uw straat er belabberd uitziet en blijkt te horen bij een hoogbejaarde of gehandicapte buur? Wat kunt u, alleen of samen met enkele buurtgenoten, collega’s vrienden of clubgenoten doen voor iemand, die een tijdje niet zelf of alleen naar de supermarkt kan, omdat de mantelzorger uitvalt of een paar weken op vakantie is?

Te veel medeburgers zijn  eenzaam, omdat er geen kinderen en familieleden in de buurt zijn, die wat kunnen omkijken naar hem of haar. Zo zijn talloze voorbeelden te bedenken.

Wij vragen helpers altijd, wat voor hulp ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Als we meer helpers hebben hoeven niet steeds dezelfde helpers vragen in te springen. Meldt u zich alstublieft! 

Veel mensen zijn al mantelzorgers of doen vrijwilligerswerk. Nog te veel anderen hebben voldoende tijd, maar nog steeds  niet ontdekt hoe fijn het is iemand van dienst te zijn.

En bovendien: vandaag helpt u en misschien morgen al heeft u zelf hulp nodig.

|Doorsturen