Nieuws

Schuldhulpverlening in coronatijd: van ‘inloopspreekuur’ naar ‘inlogspreekuur’

Tot voor kort hield Schuldhulp IDO op donderdagochtend in mfc Het Vierkant haar inloopspreekuur. Maar als gevolg van de coronamaatregelen is dat voorlopig niet meer mogelijk. Om toch mensen van dienst te kunnen zijn heeft Schuldhulp IDO deze week een nieuwe vorm van dienstverlening gelanceerd: van ‘inlopen’ naar ‘inloggen’.

Over schulden praat je niet zo gemakkelijk. Maar veel mensen hebben er mee te maken en lijden vaak onder de druk die de schuld op hen zelf en hun gezin legt. De schuldhulpverlening is er op gericht mensen te helpen zelf hun problemen ter hand te nemen en hen te begeleiden bij het vinden van oplossingen. Schuldhulp IDO slaat een brug tussen de mensen thuis en de instanties. Zo vonden tientallen mensen met financiële problemen in de afgelopen jaren de weg naar onder andere het inloopspreekuur van Schuldhulp IDO op donderdagochtend in Het Vierkant.

Maatjes

Schuldhulp IDO is een initiatief vanuit de Harlinger kerken en werkt samen met onder andere het Gebiedsteam. Schuldhulp IDO ondersteunt mensen gratis, deskundig en discreet bij financiële vragen, bijvoorbeeld bij het opzetten van een goed budgetplan, maar ook als het allemaal volledig uit de hand is gelopen en er een problematische situatie is ontstaan rondom de financiën met alle gevolgen van dien zoals beslaglegging, afsluitingen of uithuisplaatsing.

Naast het inloopspreekuur kwamen de goed opgeleide, gecertificeerde vrijwilligers ook bij cliënten thuis en bleven zij als maatjes naast hen staan tijdens de procedures.

Coronatijd

Intussen belemmeren de maatregelen van de coronacrisis ook de schuldhulpverlening. Het inloopspreekuur is onmogelijk geworden, evenals de bezoeken bij mensen thuis. En dat is uiterst vervelend. Want de schulden gaan wel door. Ook zal de coronacrisis nieuwe schuldsituaties veroorzaken. Daarom heeft de coördinator/spreekuurhoudster Elly Wijnia van Schuldhulp IDO naarstig gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor advisering en begeleiding. Die nieuwe aanpak is deze week in werking getreden: van ‘inloopspreekuur’ naar ‘inlogspreekuur’.

Inlogspreekuur 

Om toch door te kunnen gaan met het werk en mensen te kunnen helpen met hun financiën en hun financiële problemen heeft Schuldhulp IDO het zogenaamde inlogspreekuur in het leven geroepen. Inloggen kan op www.schuldhulpido.nl: via de link ’online spreekuur’ kunt u in contact komen met de coördinator/spreekuurhoudster. Er ontstaat dan een beeldverbinding, waardoor men elkaar kan zien en rechtstreeks kan spreken. Bovendien maakt die beeldverbinding het mogelijk ook brieven en andere post zoals aanmaningen te laten lezen.

Het inlogspreekuur is op dezelfde tijd als het voormalige inloopspreekuur, namelijk iedere donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. Als het tijdstip u niet goed uitkomt, kunt u via de website uw gegevens achterlaten en neemt de coördinator op korte termijn contact met u op.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda