Nieuws

OPINIE: Samen van het gas af, maar u moet wel doen wat de regering zegt

De gemeente Harlingen gaat onderzoeken hoe de Trebolbuurt en Wijnaldum van het gas af kunnen. In de zomer van volgend jaar moet er een conceptplan liggen. Volgens raadslid Wim Wildeboer (Wad’n Partij) doet de overheid aan paniekvoetbal en moeten we in alle rust, strategisch ons gasverbruik kunnen verminderen.

Door Wim Wildeboer

Sinds de gewone man het zich kan permitteren elke dag vlees te eten – en dat was amper 2 generaties geleden nog niet het geval – moeten we opeens gaan lijden aan vleesschaamte. Sinds de gewone man zich een vliegvakantie naar de zon kan permitteren – en dat was amper 2 generaties geleden nog niet het geval –  moeten we opeens gaan lijden aan vliegschaamte. 

Sinds de gewone man zich een auto kan permitteren – en dat was amper 2 generaties geleden nog niet het geval – moeten we opeens gaan lijden aan autoschaamte. Sinds de gewone man zijn huis behaaglijk kan maken met cv – en dat was amper 2 generaties geleden nog niet het geval – moeten we opeens gaan lijden aan gasschaamte. 

Wenkbrauwenfronsen

We hebben een overheid die tientallen jaren niets doet, gods water over gods akker laat stromen en dan ineens de kluts kwijt raakt en aan paniekvoetbal begint. En dat wordt overgoten met een sausje dat “wij”, gewone mensen, ons moeten gaan schamen.

Voor de zekerheid: Wij zijn geen zgn. klimaatontkenners. Wij dragen het milieu een warm hart toe en zijn absoluut voor omschakeling naar duurzame energie. Maar wij zijn niet voor handelen in blinde paniek, zoals nu over ons uitgestort wordt. Waarbij de meest elementaire regels van nuchter nadenken genegeerd worden.

Zoals een eenvoudige kosten-batenanalyse. Want dat is toch wel het minste wat je van een verantwoordelijke overheid mag verwachten. 

Als wij, gewoon als ruw rekenvoorbeeld, 200 miljard gaan uitgeven om het klimaat in de wereld met ca. 0,01% te verbeteren dan zou je toch al aan enig wenkbrauwenfronsen moeten doen. 

Het is van de zotte om de Nederlandse bevolking te hersenspoelen om gedwongen van het gas af te gaan, terwijl gas veel schoner is dan de steenkool of bruinkool, die nog in Polen gebruikt wordt. Voor wie het nog niet wist: het milieu of het klimaat stopt niet bij landsgrenzen.

Paniekschoperij

Heeft u ook mededogen met die vele Groningers die slachtoffer zijn van de gasbevingen? En kunt u soms ook een machteloze woede voelen bij de manier waarop de overheid die mensen de laatste jaren heeft behandeld? Ik wel en ik denk eigenlijk de meeste Nederlanders wel.
En denkt u ook dat “we” daarom van het gas af moeten? Velen van u waarschijnlijk wel. Nou, wij niet. Die koppeling tussen de huidige politiek correcte stroming dat we van het gas af moeten en de aardbevingen in Groningen is vals en wordt ons aangepraat. De twee onderwerpen hebben helemaal niets met mekaar te maken. We moeten van het Groningse gas af. En trouwens ook van het Friese. Want hier, pal voor onze voeten, net buiten de dijken en de havenmond, gaat Vermillion de gaswinning onder de Waddenzee versnellen en uitbreiden. En dat nota bene met goedkeuring van diezelfde regering die ons, ook in Harlingen, van het gas af wil dwingen. En dan zwijgen we nog maar over de winning van zout die straks bovenop die van gas komt.

Er zijn vele plekken in de wereld waar we ons gas vandaan kunnen halen zonder dat daar gevaar op aardbevingen ontstaat. Zodat we in alle rust, strategisch ons gasverbruik kunnen verminderen, zonder paniekschopperij, zonder kapitaalvernietiging en inzettend op verantwoorde nieuwe energiebronnen. Want lang niet alle nu in paniek door de overheid aangedragen nieuwe energiebronnen zijn verantwoord. En nieuwe technieken en bronnen zijn in ontwikkeling, zoals waterstof.

LNG

In Duitsland krijg je subsidie om op aardgas over te gaan. Maar in Nederland moet de burger z’n spaargeld aanspreken of anderszins diep in de buidel tasten om (gedwongen) van het gas af te gaan. En dat zijn dan twee buurlanden in de Europese Unie. Snapt u het? Hoeft ook niet, want het is niet te snappen. Sterker nog, het is kolder. En “men” maakt misbruik van de situatie in Groningen om u een schuldgevoel aan te praten, opdat we maar mee zullen gaan in de nieuwe nationale van-het-gas-af-euforie. En nog een beetje snel ook, want de eerste dorpen en stadswijken MOETEN al in 2025 van het gas af. Koste wat kost. Wiens kosten? Tja... Al kunt u het waarschijnlijk wel raden.

De Duitsers gaan het gas dus niet uit Groningen halen. En daar waar de Duitsers het gaan halen, kunnen wij dat ook. Voorbeeldje. Ik heb begrepen dat slechts 60 LNG tankers – uit bijv. de USA –  genoeg zijn om alle Nederlandse huishoudens een jaar lang van aardgas te voorzien. Daarnaast is er de optie van pijpleidingen uit Noorwegen of Rusland. Natuurlijk willen we niet afhankelijk worden van dictator Poetin, daarom noem ik ook al drie opties die gecombineerd kunnen worden. Dus boeman Poetin is in DIT opzicht een drogreden. 

Kosten 

Volgens een artikel in de Telegraaf van enkele weken geleden bedragen de kosten om van het gas af te gaan gemiddeld 22.000 Euro per woning. U weet hoe dat gaat met gemiddelden, het kost de een dus 15.000 Euro en een ander 40.000 Euro. Ik denk dat velen dat niet vrij op de bank hebben staan. Huurders hoeven dat bedrag natuurlijk niet zelf op tafel te leggen, maar u snapt ongetwijfeld wat het met uw huur gaat doen.
U kent het beeld. Jarenlang wordt er door deskundigen en actiegroepen gewaarschuwd, maar achtereenvolgende regeringen geven niet thuis. En dan slaat opeens de paniek toe en probeert Den Haag de burgers daarin mee te slepen en medeverantwoordelijk te maken.

Tot slot. Hebben wij de wijsheid in pacht? Hebben wij DE oplossing? Als iemand die al heeft, wij niet. Wij vinden het wel onze taak als politieke partij om kritische kanttekeningen te plaatsen. En als iedereen in blinde paniek dezelfde kant op rent dan vinden wij het ook onze taak om te vragen: is dit nou wel zo’n goed idee?

Dit gaat u allen (in de portemonnee) raken. Volgende week woensdagavond vergadert de gemeenteraad erover. Misschien een goed idee om eens langs te gaan op het stadhuis?

|Doorsturen

Arie Boom

2019-11-08 21:39:35

Gelukkig hebben we tegenwoordig de HC huis aan huis anders had ik het epistel van een WildeBoer wellicht gemist.

De gemeente is voornemens medio 2020 een "conceptplan" te presenteren. Ik heb niet verder gezocht dan Wikipedia mijnheer Wildeboer maar die geeft van het woord Concept de betekenis "een eerste ontwerp". Voorafgaand daaraan zijn er eerst bijeenkomsten met de bewoners van wijk en dorp om vragen te stellen, met plannen te komen en zienswijzen te delen.

Wat wij, niet met 2 maar met 3 generaties, hebben gedaan is in sneltreinvaart de aardkloot uitputten. Opvreten en weggooien was (is) het devies. We hebben het allemaal gezien maar we genoten van het moment, en nog!! Het heeft geen zak met welke schaamte dan ook te maken maar het besef. En nee, ik ben niet heiliger dan de paus en met veel zaken vwb consumeren doe ik ook mee maar besef al vele jaren dat we met roofbouw bezig zijn. Jij, als raadslid notabene, hebt het over een overheid die al tientallen jaren niets doet en beseft schijnbaar niet zelf onderdeel van die overheid uit te maken, als raadslid EN als inwoner. Ook is het gemakkelijk het in de schoenen van "de overheid" te schuiven maar ... wie is die overheid? Dat zijn WIJ, samen, met zn allen. Wij gingen stilletjes door met het genieten van alle geneugten en na ons de zondvloed.

Wat ben je voor een partij als je met de kennis van nu een kosten-baten analyse los wilt gaan laten terwijl er een wereldwijd klimaat akkoord ligt waar alleen Trump uit gestapt is. Het uit de lucht plukken van 200 miljard en 0.01% voor wat Nederland betreft is lulkoek en tendentieus net als het erbij slepen van Polen met bruinkool.

Zoals de Groningers zijn behandeld is idd schandalig maar iedere Nederlander heeft dit kunnen weten maar ... ziende blind en horende doof. Om alle neuzen de "goede"kant op te krijgen haal je er ook nog even het gas van Zuidwal en de zoutwinning bij en vervolgens zeg je dat er plekken genoeg zijn waar we gas vandaan kunnen halen zonder de risico's zoals in Groningen. (deze argumentatie van uw partij is de zelfde als vwb de REC. Verbranden is wel oke maar niet in Harlingen) Het is geen rocket science als ik zeg dat als je iets uit de grond haalt, in Groningen, Rusland of waar-dan-ook, je daar vroeg of laat de rekening van krijgt maarja, doe gewoon je kop (weer) in het zand. Ook de argumentatie voor Duitsland slaat nergens op. Je trekt het verhaal uit zn verband. Duitsland haalde een substantieel deel van de stroomvoorziening uit kernernergie. Dat hebben ze afgezworen. Verder stookt een zeer groot deel op olie (smerig) In de overgangs fase heeft Duitsland besloten om, naast zeer grote investeringen in duurzame energie, te proberen de zeer vervuilende olie te vervangen door gas. Intussen ligt op iedere schuur, loods, flat enz het dak vol zonnepanelen. 

Als je als Wad'n Partij er vervolgens de Telegraaf bij moet halen om de kosten per woning, om van het gas af te gaan, inzichtelijk te maken, ben je mij kwijt.

Hoe het straks gaat met de kosten per woning in Trebolbuurt en Wijnaldum, en wat daarvan op het bordje van de bewoners komt, is een vraag voor de info-avond. Voor je beurt praten is stemming maken en daar heeft niemand wat aan. Wat ik, en ik hoop veel bewoners van de wijk, ga doen is luisteren en wellicht vragen stellen. Paniek?? In geen geval. Als je zegt de wijsheid niet in pacht te hebben heb ik wel een tip. In het volgende opiniestuk iets minder stellig zijn in jou beweringen. Het zou, welke partij dan ook, sieren met alternatieven te komen in plaats van (ik houd mij netjes) geklets in de ruimte.

Arie Boom

Wim Wildeboer

2019-11-17 23:13:16

Beste Arie Boom,

Ik vind het natuurlijk best dat je het begrip concept eerst nog even hebt opgezocht. Het jammere is dat je daarmee alleen geconfronteerd bent met de theorie. De praktijk wil daar nog wel eens van afwijken, zeker als het concept vanuit de overheid komt en als doel heeft iets voor mekaar te krijgen wat de overheid perse wil doordrukken. Het eindresultaat wijkt dan nl. “gek genoeg” meestal niet wezenlijk af van het concept. En al helemaal niet als, zoals in het geval van de energietransitie (de RES), de centrale overheid het einddoel al heeft vastgesteld en de ruimte in de weg ernaartoe flink heeft ingeperkt. Als je dan denkt, o, ik kom nog wel een keer aan het woord, dan ben je al te laat. Het enige wat je als burger of raadslid, dat maakt niet veel uit, kunt doen is er hard in gaan. Tenzij je het (grotendeels) met het concept eens bent. Het moge duidelijk zijn dat dat in mijn geval niet aan de orde is.

Terug naar je commentaar.

Als iemand begint met domme naamgrapjes en dan overgaat op het “argument” lulkoek dan weet je het al wel en dat geldt ook voor Arie Boom. Toch even een paar opmerkingen bij de punten waar je voor de oppervlakkige lezer iets verder lijkt te komen dan wat gemakzuchtig geloei.
Als ik geweten had dat je de vindplaats van informatie belangrijker vindt dan de informatie zelf had ik wel de Volkskrant, NRC of Trouw geciteerd, maar de Telegraaf publiceerde gewoon wat eerder een schatting van de kosten per woning. Dat idee had ik in ieder geval, maar ik kan ook niet precies onthouden wat ik in welke krant lees. Om je gerust te stellen kan ik hier nog melden dat Berenschot op een kostenpost uitkomt van 20.000 Euro, dat is bijna gelijk aan de Telegraaf. In het blad van de VNG stond zelfs een voorbeeld van iemand die 55.000 Euro had besteed aan het vergroenen van zijn huis. En dan had hij nog niet alles uit de kast gehaald.

Even pragmatisch. Je hebt het over 200 miljard die ik “uit de lucht pluk”. Nu hebben we in Nederland zo’n 8 miljoen woningen, maal een naar mijn idee laag geschatte kostenpost van 20.000/22.000 Euro, is al 160/176 miljard. En dat zijn alleen nog maar de woningen. Met 200 miljard houd ik de nationale kosten dus nog aan de extreem voorzichtige kant.
Het is heel goed dat je meldt dat je gaat luisteren. Waar je overigens vandaan haalt dat ik dat niet zou doen is me een raadsel. Sterker, ik doe nog meer: lezen. Dat kan ik je ook aanraden. En niet alleen de dagbladen, maar ook bijv. rapporten. Kijk, als je naar voorlichtingsbijeenkomsten over de energietransitie gaat, word je vnl. geconfronteerd met PR-praat van de overheid. Ik heb dat hier op de eerste bijeenkomst in Wijnaldum al meegemaakt. In rapporten - er staan er enkele bij de raadsagenda van 13 november j.l. op de gemeentesite - vind je veel meer informatie, vooral als je ook kijkt naar wat er niet staat of waar vlotjes omheen gegaan wordt. Dat heet begrijpend lezen.

Wat betreft mijn voorbeelden over Polen en Duitsland roep je maar wat. Dat lijkt sprekend op de interrupties die ik in de raad kreeg van PvdA en D66: kreten zonder onderbouwing. Op serieuze kritiek ben ik altijd bereid in te gaan, maar dit soort dingen laat ik lopen.

Even nog over mijn positie als raadslid. Ik vind het een taak van een volksvertegenwoordiger om altijd kritisch te zijn en zo nodig de vinger op zere plekken te leggen, ook als je daarmee tegen de stroom ingaat.
En daarmee ben ik dus aan het eind van mijn reactie gekomen. Ingaan op loze kreten is zinloos.

Vriendelijke groet,

Wim Wildeboer,

raadslid WAD’N PARTIJ Harlingen