Nieuws

Ruim 4000 mantelzorgers in de gemeente Harlingen

Op zaterdag 10 november is in mfc Het Vierkant de feestelijke opening van de ‘Week van de Mantelzorg’. De HC sprak met wethouder Hein Kuiken en Johanna Schaap, beiden nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de mantelzorgers. Hein Kuiken heeft ‘Zorg en Welzijn’ in zijn portefeuille en Johanna Schaap beheert het steunpunt Mantelzorg.

Door Ubbo Posthuma

Johanna Schaap en wethouder Hein Kuiken. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

“We doen er alles aan om de mantelzorgers in de gemeente Harlingen bij allerlei activiteiten te betrekken”, vertelt Johanna. “Ons doel is tevens om ook bedrijven erbij te betrekken en zo de werkgevers te laten zien hoe belangrijk de taak van mantelzorgers is.”

 

In samenwerking met de gemeente Harlingen, Gebiedsteam Harlingen en De Skûle Welzijn, is er een speciaal boekje gemaakt, met bonnen en alle acties en activiteiten in de ‘Week van de Mantelzorg’. Bijvoorbeeld: workshops houtbewerking, gitaar spelen, rondleiding en bierproeverij bij Brouwdok, een lezing in het Hannemahuis, begeleid trainen bij Integra, een stadswandeling en een kookworkshop.

 

Drempel

Ook voor jonge mantelzorgers zijn er verschillende leuke activiteiten. Met name de jonge mantelzorgers zijn onbekend bij de gemeente, zegt Johanna Schaap. “Als moeder problemen heeft, verslaving of ziekte, moeten zij vaak bijspringen of bepaalde taken uitoefenen die andere jongeren niet hoeven te doen. Deze kinderen hebben vaak minder tijd voor huiswerk en sporten. Ook voor contacten met vriendjes of vriendinnetjes hebben ze vaak geen tijd. Vaak vertellen ze dit niet op school, maar bedenken daar een smoes voor. We willen hen graag bereiken door het houden van een kookworkshop, gitaar leren spelen, met een film. Daarbij zoeken wij dan ook contact met het Jongerenwerk en de sportcoach.”

 

Mocht er iets dergelijks aan de hand zijn, zegt wethouder Kuiken, dan kan er contact met het gezin worden opgenomen. Dit om te zien of er met inzet van professionele zorg in de huiselijke omgeving iets te regelen valt, zodat school en andere dingen er niet onder lijden. “We proberen het wel, maar het is heel lastig om daar een vinger achter te krijgen. De gemeente heeft vanuit de WMO de wettelijke taak om de mantelzorgers te ondersteunen. In 2016 deed de Inspectie Volksgezondheid een onderzoek naar kwetsbare ouderen. Die gaf ook al aan: ‘gemeente denk er om dat de mantelzorgers niet overbelast raken en zorg er voor dat het ondersteuningsaanbod ook goed bekend wordt bij de mensen zodat ze daar gebruik van kunnen maken’. Het is voor veel mensen nog een drempel om een beroep op die ondersteuning te doen.”

 

Respijt-zorg

Wethouder Kuiken wijst op het ‘Mantelzorgcompliment’. “Hier is een bedrag van 50 euro per mantelzorger voor beschikbaar. Volgend jaar verhogen we dit naar 100 euro. Men mag zelf beslissen wat men met het geld wil doen, bijvoorbeeld een dagje uit. Ik vind het dan ook terecht dat de gemeente op deze wijze de mensen even in het zonnetje zet.”

 

Geschat wordt dat er in Harlingen zo’n 4000 mantelzorgers zijn. Je bent mantelzorger als je acht uur per week onbezoldigd aan zorg besteed. Mensen moeten zich ieder jaar inschrijven als mantelzorger om van alle activiteiten op de hoogte te blijven. Ook is er nog de ‘respijt-zorg’; vervangende zorg in bijvoorbeeld ‘dagbesteding’ zodat de mantelzorger even de handen vrij heeft. Respijt-zorg kan ook uitkomst bieden als de mantelzorger de stad in moet om te winkelen of naar de kapper wil. 

 

Stormruiter

Het is volgens Kuiken jammer dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Onlangs was er nog een ‘respijt-weekend’ om even uit de thuissituatie te zijn, waarbij vervangende zorg aanwezig was. Dit in samenwerking met gemeente Waadhoeke. Iedere tweede dinsdag van de maand is er de ‘mantelzorg-ontmoeting’, waarbij mantelzorgers elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Verder is er de ‘Focusgroep’ met mantelzorgers die samen met Johanna Schaap leuke activiteiten bedenkt gericht op ontspanning. Zo was er dit jaar een high tea waar veertig deelnemers aan meededen. Eind september ging er een groep mantelzorgers uit Harlingen naar de Stormruiter in Leeuwarden; een cadeautje van de gemeente Harlingen.

 

Tot slot de opening van de week van de mantelzorg in mfc Het Vierkant (Johan van Oldenbarneveltstraat 2) op zaterdag 10 november, van 15.00 tot 17.00 uur. Er zijn verschillende activiteiten met medewerking van Wiebe van Dijk en optredens van John Reinders en Alberto Racioppoli met hun show ‘Surprise op reis’. De inloop is om 14.30 uur. Ook zorgvragers, familie en kinderen zijn welkom op deze middag.

|Doorsturen