Nieuws

RSH en Radio Eenhoorn weer in gesprek over samenwerking

Radio Stad Harlingen en Radio Eenhoorn, de lokale omroep voor de gemeente Waadhoeke starten de vorig jaar afgebroken gesprekken over samenwerking weer op.

Vanwege de steeds verdergaande technische ontwikkelingen en de eisen die aan de lokale omroepen worden gesteld, hebben de besturen het initiatief genomen de gesprekken weer op te starten. Bij een deel van de medewerkers van Radio Stad Harlingen was vorig jaar de tijd nog niet rijp om samenwerking aan te gaan. Het einddoel van de samenwerking is te komen tot één streekomroep voor beide gemeenten. Voor de luisteraar zal straks een breder programma-aanbod worden geboden. De beide studio’s in Harlingen en Menaldum blijven bestaan en de bestaande programma’s worden zo veel als mogelijk in de nieuwe programmering ingepast.

|Doorsturen