Nieuws

RSG Simon Vestdijk in actie tegen e-sigaretten

HARLINGEN – De stofwolken van de Burger King-discussie zijn nog niet opgetrokken, of er dient zich een andere kwestie aan. Steeds meer leerlingen op rsg Simon Vestdijk zijn aan het vapen: dampen inhaleren van een elektronische sigaret. De school gaat daarom strenger optreden.

De school en het schoolplein zijn rookvrij. Aangezien de e-sigaret ook onder de rook- en tabakswarenwet valt, mogen leerlingen ook niet vapen in of rond de school. Er zijn al meerdere leerlingen aangesproken op het vapen, er zijn e-sigaretten inbeslaggenomen en er zijn ‘pedagogische straffen’uitgedeeld.

Zo’n straf is bijvoorbeeld het maken van een presentatie over de nadelen van vapen. De presentatie moet buiten schooltijd worden gemaakt, en wordt daarna gegeven voor de klas of voor een docent of mentor.

In een brief aan ouders/verzorgers meldt de school dat er steeds meer leerlingen zijn die een e-sigaret in hun bezit hebben en deze in en/of rondom de school gebruiken. “We merken dat de groep gebruikers dusdanig groot is, dat we besloten hebben hier nog strenger op te handhaven en zwaarder te zullen bestraffen”, schrijven de drie teamleiders van de school in de brief.

Gebruik van een e-sigaret in de school of op het schoolplein zal direct leiden tot een ‘externe schorsing’ voor één dag. Om te voorkomen dat de school moet overgaan tot schorsing, roepen de teamleiders leerlingen op om de e-sigaret niet mee naar school te nemen. Verder wijzen de teamleiders erop dat er in en rondom de school een algeheel vuurwerkverbod geldt.

|Doorsturen

BuienradarAgenda