Nieuws

Rode cijfers voor Stichting Odyssee

Stichting Odyssee, de onderwijskoepel van onder andere de Harlinger openbare scholen Middelstein, ’t Wad en het Noorderlicht, heeft dit jaar tonnen te veel uitgegeven, bovenop ruim een half miljoen uit de reserve. Volgens het college van bestuur is dit een gevolg van onder andere het lerarentekort en langdurige ziekte. Drie leden van de Raad van Toezicht zijn opgestapt; met drie nieuwe leden wil de RvT de financiën op orde brengen.

Stichting Odyssee is op 1 januari 2018 opgericht. De stichting is een fusie van de Stichting openbaar basisonderwijs Harlingen en de Stichting Odyssee Sneek. In een brief die ouders/verzorgers afgelopen woensdag kregen, schrijft Roel Krijnen van het college van bestuur dat de stichting de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in de onderwijskwaliteit, en dat daarvoor bewust reserves zijn ingezet. “De overheid stimuleert besturen ook reserves meer in te zetten.” 

Door het lerarentekort en langdurige ziektes werd Odyssee gedwongen meer geld in te zetten voor personeel dan begroot, aldus Krijnen. “Ook de staf en ondersteunende diensten van Odyssee hadden te maken met onvoorziene gebeurtenissen en langdurige ziekte, waardoor het stafbureau een langere periode niet volledig heeft kunnen functioneren.” Verder moet de stichting volgens Krijnen meer op de financiën letten vanwege leerlingenkrimp, “die met name in Friesland sneller gaat dan verwacht.”

Door onenigheid over de te volgen financiële koers, zijn drie van de vijf leden van de Raad van Toezicht opgestapt. De stichting heeft drie nieuwe kandidaten voorgedragen, die benoemd moeten worden door de gemeenteraad. “Er is geen crisis”, zei Han Meij (één van de twee overgebleven leden) afgelopen woensdag in de Harlinger raadszaal. De drie opgestapte leden zijn volgens Meij snel vertrokken om ruimte te maken voor toezichthouders die ervaring hebben met organisaties die in een lastig parket zitten.

In 2018 gaf Stichting Odyssee ook al meer uit dan begroot. De stichting is van plan om te fuseren met Stichting Gearhing, een onderwijskoepel met ruim twintig dorpsscholen in voornamelijk Súdwest-Fryslân. De intentieverklaring werd begin dit jaar getekend en de streefdatum voor de fusie was 1 januari 2020, maar die datum is uitgesteld. Eerst moet de financiële situatie op orde zijn.

|Doorsturen

BuienradarAgenda