Nieuws

Revitalisering dorsphuis De Bijekoer kan van start

WIJNALDUM - Na ruim twee jaar voorbereiding door het bestuur en de ‘werkgroep revitalisering’ van de Bijekoer, is de financiële dekking van de voorgenomen revitalisering/verbouwing van het dorpshuis in Wijnaldum rond. Drie regionale bouwers zijn inmiddels aangeschreven met het verzoek een offerte te maken voor de door het bestuur opgegeven werkzaamheden.

Na ruim 35 jaar is het tijd om De Bijekoer te vernieuwen en klaar te stomen voor de komende 20 jaar: moderniseren en aanpassen ten behoeve van nieuwe functies en de eisen van de huidige en komende tijd.  Vernieuwen met behoud van de karakteristieke aspecten van het huidige dorpshuis met ruimte voor bestaande èn nieuwe gebruikers, zodat het de basis vormt voor de ontwikkeling, uitvoering en instandhouding van bloeiende activiteiten voor de inwoners van het dorp Wijnaldum.

 

Naast het verenigingsleven en de reguliere sociale en culturele dorpshuisactiviteiten, zal het dorpshuis ingezet worde voor maatschappelijke participatie en sociale activering, zorg en welzijn, recreatie en openbare voorzieningen. Het ‘nieuwe’ dorpshuis krijgt, om de effecten van vergrijzing en krimp op te vangen, nadrukkelijker de rol van multifunctioneel centrum. Dit steunpunt is gericht op activering van de inwoners van Wijnaldum. Daarnaast moet De Bijekoer zorg-, welzijns- en medische voorzieningen dichter bij de inwoners van Wijnaldum gaan brengen; bijvoorbeeld door het faciliteren van spreekuren en behandelruimtes.

 

Vrijwillige inzet

Met het verbouwen en aanpassen van De Bijekoer is veel geld gemoeid. Daarvoor is door de Stichting Dorpshuis Wijnaldum de afgelopen jaren goed gespaard, maar dat is niet genoeg om de revitalisering helemaal zelf te kunnen financieren. In juli 2018 ontving De Bijekoer de tot nu toe laatste subsidie en daarmee is het financiële punt van doorgaan bereikt. De Stichting heeft in totaal 183.000 euro aan financiële toekenningen ontvangen: € 75.000 van de gemeente Harlingen, € 64.000 provincie Fryslân, € 20.000 Oranjefonds, € 15.000 VSB Fonds, € 5000 Fonds Nij Bethanië en € 4000 P.W. Jansen Friesche Stichting.

 

Het bestuur is zeer blij met de toegekende financiële ondersteuning van de diverse partijen. Aangevuld met de beschikbare eigen middelen en de verwachte inzet van vrijwilligers uit het dorp heeft het bestuur dan ook besloten dat de verbouwing doorgaat. “Natuurlijk zullen er nog een aantal mogelijke fondsen worden aangeschreven, maar we gaan sowieso aan de slag.”

De planning is dat na aanbesteding bij diverse aannemers de (ver-)bouw zal plaatsvinden tussen april en de heropening begin september 2019. De complexe (ver-)bouwwerkzaamheden worden door deskundige bedrijven uitgevoerd. “Maar,” meldt het bestuur, “we staan ook voor de uitdaging van onze ‘maatschappelijke verplichting’ om als dorp onze vrijwillige inzet bij de werkzaamheden te tonen.” Daarvoor doet het bestuur van De Bijekoer een beroep op de Winamers. Er zijn veel en diverse klussen te klaren, variërend van opruimwerkzaamheden tot sloopwerkzaamheden tot schilder- en straatwerk enzovoort. “Dus genoeg werk voor iedereen!”

 

Naast de “harde” aanpassingen aan het dorpshuis is het bestuur ook druk doende met contacten met diverse instanties, organisaties en personen om de multifunctionele invulling goed vorm te geven. Zo is er reeds contact geweest met het Gebiedsteam Harlingen en het Klantcontactcentrum Gemeente Harlingen, maar staan er ook al geplande afspraken met andere instanties en organisaties.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda