Nieuws

Raad van State ziet geen probleem bij voortzetting gaswinningen Waddenzee

DEN HAAG – Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft de gevolgen van de gaswinning in de Waddenzee gebaseerd op een juiste berekening. Dat oordeelt de Raad van State vandaag in een aantal uitspraken over nieuwe besluiten van de minister. In die besluiten is de gebruiksruimte voor de gaswinning voor de komende jaren bepaald. De NAM kan daarmee nu aan de slag. Het gaat om gasvelden bij Blija Ferwerderadeel, Moddergat en Vierhuizen.

Daarbij is de veilige ruimte aangegeven voor de gaswinning, zodat het verdrinken van de Waddenzee wordt voorkomen. Daar zit namelijk de pijn voor de bezwaarmakers, aangevoerd door Auke Wouda van de Waddenvereniging: de angst dat de bodem in de Waddenzee daalt in combinatie met de zeespiegelstijging. De wadplaten komen dan niet meer tijdelijk droog te liggen en dat is funest voor het dierlijk leven in de Waddenzee. 

Minister Wiebes heeft een veilige gebruiksruimte vastgesteld, die elke vijf jaar wordt beoordeeld en zo nodig aangepast. Overschrijdt de gaswinning die gebruiksruimte, dan moet de gaswinning worden stilgelegd. Maar volgens de Waddenvereniging is de minister uitgegaan van een veel te optimistisch beeld van de zeespiegelstijging in de toekomst. Uit berekeningen in onderzoeken die de Waddenvereniging raadpleegde, blijkt een veel minder rooskleurig beeld. De berekening van de zeespiegelstijging door Wiebes is volgens de Waddenvereniging ondeugdelijk. De zeespiegelstijging wordt daarin zwaar onderschat.

Zoutwinning

Volgens de Waddenvereniging hebben de berekeningen van Wiebes ook gevolgen voor de zoutwinning in de Waddenzee, die ook voor bodemdaling zorgt. Maar de Raad van State oordeelt dat de berekeningen van Wiebes dus wel deugen en dat de gebruiksruimte voor de gaswinning, naast de zoutwinning, goed is vastgesteld.

Zouden die berekeningen niet deugen, dan had dit ook gevolgen gehad voor de zoutwinning, aldus de Waddenvereniging. De gebruiksruimte voor de zoutwinning zou dan ook moeten worden aangepast. Maar dat is dus volgens de Raad nu niet nodig.

|Doorsturen

BuienradarAgenda