Nieuws

GrienLinks, SP en PvdA:

“Provincie moet REC dwingen minder zoutzuur uit te stoten”

HARLINGEN - De afvaloven of REC stoot te veel zoutzuur uit en zit ver boven de wettelijke norm. Omrin gebruikt daarbij een achterhaalde meetcorrectie die de limiet fors oprekt, terwijl andere Nederlandse afvalverbranders de norm voor zoutzuur zelfs zonder meetcorrectie halen. Dat melden GrienLinks, SP en PvdA in een persbericht. Ze gaan morgen in de Statenvergadering gezamenlijk een motie indienen om de provincie te vragen streng te handhaven bij de Harlinger afvaloven.

Stichting Afvaloven Nee dringt al veel langer aan op handhaving vanwege de te grote uitstoot van (onder andere) zoutzuur. De stichting richtte zich eerder al tot de Europese Commissie, die erkende dat de meetcorrectie van Omrin te royaal is.

Dat blijkt nu ook uit een memo van het Platform Kwaliteit Luchtmetingen, dat afgelopen zomer is opgesteld. Het Platform Kwaliteit Luchtmetingen is onderdeel van Rijkswaterstaat/ministerie van Infrastructur en Waterstaat. Met de motie vragen de drie partijen dringend om toepassing van de correcte meetmethode.


Opmerkelijk: stichting Afvaloven Nee stapte in juni naar de Raad van State vanwege de te hoge uitstoot van zoutzuur. Deze zaak draait ook om de meetcorrectie. De uitspraak in die zaak is maar liefst drie keer uitgesteld. De HC vroeg twee weken geleden naar de stand van zaken. Het zou volgens een voorlichter “niet al te lang meer duren”, maar er is nog steeds geen uitspraak – na in totaal meer dan 20 weken.


Jan Atze Nicolai (GrienLinks): “Sinds de onderhoudsbeurt in april zijn er al vijf storingen in de REC geweest. In februari 2016 (!) vroegen de Staten met een grote meerderheid in de ‘APK-motie’ om een schone afvalverbrander met een adequate vergunning. Dat is nog steeds niet het geval, stellen we vast. Niet alleen levert deze uitstoot ongewenste milieubelasting op, het levert ook overlast op voor omwonenden, dus blijven de Harlingers terecht boos.”


Fenna Feenstra (SP): “Andere afvalverbranders hebben niet eens de meetcorrectie nodig, die stoten vanzelf al veel minder zoutzuur uit. Ver boven de wettelijke norm uitstoten, zoals de REC doet, vraagt om handhaving.”

Riek van de Vlugt (PvdA): “De REC moet blijven investeren op het gebied van veiligheid en milieu. De verantwoordelijkheid voor de uitstoot van de REC ligt bij Omrin. We willen niet een REC die zich op zo goedkoop mogelijke wijze en met behulp van trucjes houdt aan de minimale eisen. Er moet actie worden ondernomen.”

Gewenste meetmethode

Het persbericht vervolgt: “In het Platform Kwaliteit Luchtmetingen is ook de afvalverbranderbranche vertegenwoordigd. Rijkswaterstaat heeft (voor het Platform) het memo opgesteld na uitspraken van de Europese Commissie en de staatssecretaris. De Europese Commissie heeft in haar antwoord op een klacht van Stichting Afvaloven Nee over deze vaste meetwaardecorrectie aangegeven dat dit absoluut onwenselijk is.
Ook de Staatssecretaris heeft zich – in antwoorden op vragen van de SP uit de Tweede Kamer hierover – uitgesproken over de onwenselijkheid van het toepassen van de vaste meetcorrectie.”

Zoutzuur, corrosie en storingen

“De uitstoot van zoutzuur is een groot probleem bij de afvalverbrander in Harlingen. Die zorgt niet alleen voor meer milieubelasting dan toegestaan, maar ook voor corrosie in de leidingen. Diverse storingen in de afgelopen jaren waren het gevolg. Die storingen hebben ook weer geleid tot meer uitstoot van stoffen dan gewenst, zoals zoutzuurdampen, stof- en dioxineuitstoot. Helaas is de mate van dioxine-uitstoot niet na te gaan, omdat de directie van Omrin de metingen naar dioxine-uitstoot in december 2017 heeft stopgezet.”

Verantwoordelijkheid en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
“Nederland heeft het verdrag van Stockholm getekend voor het minimaliseren van de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (zoals dioxines en PCB’s). Alleen al op grond van die minimalisatieverplichting is de REC verplicht om het zo goed mogelijk te doen. Zeker als bedrijf dat in handen is van de overheid, namelijk alle gemeenten in Fryslân (behalve Smallingerland). Maar de directie van de REC doet verre van dat. De Statenfracties van GrienLinks, SP en PvdA vinden het de hoogste tijd voor een harde aanpak. Niet voor niets heet het in de Europese Richtlijnen dat een bedrijf gebruik moet maken van de ‘Best Beschikbare Technieken’.”

|Doorsturen