Nieuws

Patricia Klomp nieuwe regioaanjager Bestemming Noardwest

Patricia Klomp (46) uit Franeker is aangesteld als regioaanjager voor het platform Bestemming Noardwest in de regio Noardwest Friesland. Zij volgt Douwe Gerlof Heeringa op.

Patricia Klomp heeft de afgelopen acht jaar gewerkt als manager Pers- en Informatiecentrum bij de organisatie Leeuwarden-Fryslân 2018 – Culturele Hoofdstad van Europa. Zij begon haar Friese loopbaan bij de Provincie Fryslân bij, zoals het destijds nog heette, projectbureau Plattelandsprojecten regio Midden.

“Ik ben erg trots op en blij met mijn nieuwe rol als regioaanjager voor het platform Bestemming Noardwest. Het platform vormt een verbindende factor tussen organisaties, ondernemers, onderwijs en overheden en is verantwoordelijk voor de regiomarketing voor Noardwest Fryslân. Ik kijk er naar uit om voor én met de toeristische ondernemers onze prachtige en gastvrije regio Noardwest Fryslân verder op de kaart te zetten. Vanuit mijn rol zal ik mij inzetten om de ondernemers waar mogelijk te faciliteren en te ondersteunen. Vanuit mijn brede achtergrond draag ik daar vol enthousiasme mijn steentje aan bij.”

 

Het bestuur van Bestemming Noardwest Fryslân is verheugd dat na het vertrek van Douwe Gerlof Heeringa snel een nieuwe aanjager is aangenomen. “Douwe Gerlof heeft in zijn jaren als regiospin heel veel werk verzet en Noardwest op de kaart gezet”, aldus Arend Dijkstra, voorzitter van Stichting Bestemming Noardwest. “Met het aanstellen van Patricia Klomp hebben we een kundige opvolger gevonden. Zij zal zich focussen op het verbinden van ondernemers en de productontwikkeling om onze regio te promoten. Met de benoeming van Patricia Klomp geven we ook invulling aan de wens van de gemeenten om nauw samen te werken met Merk Fryslân. Door gezamenlijk op te trekken versterken we elkaar en dat is in het belang van de toeristisch/recreatieve ontwikkelingen in onze regio.”

Directeur Martin Cnossen van Merk Fryslân toont zich ook verheugd over de benoeming, die de nauwe samenwerking onderstreept. “Deze samenwerking maakt intensievere verbinding met de ondernemers mogelijk. Dit is ook positief voor het creëren van draagvlak voor het themajaar (Groots 2019, Water 2020, red.) en het breed uitdragen van de campagnes. We gaan samenwerken op thema’s die ons verbinden. Extra pluspunten zijn de korte(re) lijnen en het uitwisselen van expertise over en weer.”

 

Ook de gemeente Waadhoeke, die namens de regio Noardwest Fryslân optreedt als spil tussen de gemeenten en de Stichting, is erg ingenomen. Wethouder Toerisme Caroline de Pee: “Met het aanstellen van Patricia Klomp kijken wij vol vertrouwen uit naar de verdere  promotie en het vermarkten van onze prachtige regio Noordwest-Fryslân.”  Haar collega wethouder Paul Schoute vult aan: “Als gemeente Harlingen zijn we blij  dat er zo snel een kundige regiomarketeer is gevonden in de persoon van Patricia Klomp. We kijken er naar uit om - samen met haar - het rijke aanbod binnen de regio Noardwest Fryslân te verbinden en op de kaart te zetten.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda