Nieuws

Op naar Midsimmerjûn Terpenkuierke

Vanuit het Archeologisch Steunpunt in Wijnaldum vertrok afgelopen zaterdag - een prachtige kuierdag - een groep van 16 wandelaar (waaronder 5 kinderen) in gezelschap van drie begeleiders. De wandeling ging ‘Rond de Koningsterp aan de Ried’.

Onderweg werd er herhaaldelijk stil gestaan en vertelden de dames van het Steunpunt over onder andere de vondst van de gouden fibula. Maar er was ook aandacht voor het landschap en de historie van de boerderijen en het prachtig gerestaureerde station. De volgende groepskuier is een ‘Midsimmerjûn Terpenkuierke’ op 21 juni om 19.30 uur vanuit het Steunpunt in Wijnaldum.

|Doorsturen