Nieuws

‘Onrust-motie’ van tafel: gemeenteraad naar bio-LNG fabriek in Zeeland

HARLINGEN - Volgens de Harlinger PvdA-fractie is er veel onrust in de stad, vanwege de komst van een bio-LNG fabriek naar de industriehaven. Het is niet wenselijk “naast de REC nog een afvalverwerker in de haven van Harlingen te situeren”, aldus de PvdA in een motie. De motie werd woensdag na kritiek van andere raadsfracties teruggetrokken.

De PvdA riep het college van B en W op de zorgen die in Harlingen leven, over te brengen aan de SFP Group, het bedrijf dat de fabriek wil laten bouwen. Daarnaast vroeg de PvdA onder andere om een goede informatievoorziening door SFP, ook over negatieve punten. Volgens de PvdA verloopt de communicatie met de SFP Group gebrekkig voor zowel de raad als de inwoners. Er stond een informatieve raadscommissie op de agenda van de raad, maar die werd - tot onvrede van raadsleden - afgelast door de eigenaren van de SFP Group (terwijl er nog onbeantwoorde vragen zijn). Wel ligt er een uitnodiging van SFP Group om een vergelijkbare bio-LNG fabriek in Zeeland te bezoeken.

De PvdA merkt op dat er in Leeuwarden en Delfzijl vergelijkbare Bio-LNG centrales worden gebouwd, en daardoor zou de noodzaak ontbreken voor een bio-LNG centrale in Harlingen, ook al omdat de toevoer van grondstoffen lastig lijkt te worden. Rederij Doeksen wil haar nieuwe veerboten in de toekomst op bio-LNG laten varen en volgens de PvdA kan bio-LNG uit Leeuwarden worden aangevoerd.

Wethouder Paul Schoute en diverse raadsfracties proefden sentiment bij de PvdA, die altijd tegen verzelfstandiging van de haven was. Hendrik Sijtsma (CDA) stelde dat de communicatie van de SFP Group onder de maat is, maar dat de problemen zoals de PvdA die schetst, niet kloppen. Er is volgens Sijtsma veel onwetendheid. “De vergelijking tussen de REC en een vergister is totaal misplaatst.”

Volgens Tjepke van der Pol (D66) legt de PvdA de bal wel heel erg bij de SFP Group. Hij vindt dat Harlingen moet uitstralen dat elke organisatie welkom is. “Je doet wel wat met het vestigingsklimaat op deze toon.” Van der Pol zei dat D66 geen enkel bericht heeft gehad van bezorgde inwoners. “Ik heb een mailbox vol zitten”, zei Welmoed Konst van de PvdA. Ze kon geen getallen noemen, maar het ging om zeker een stuk of tien mensen die een situatie vergelijkbaar met de afvaloven voorzien.

“Niemand snapt eigenlijk waarom deze motie er is”, zei Ankie Hoendervoogt (HOOP). “We hebben geen berichten gehoord vanuit de stad. Mijn voorganger Johan Erents zit bij de ouwe seunen en niemand snapt er iets van.”

“Ik denk dat er onrust gezaaid wordt door de PvdA”, zei Jappie Saakstra (Harlinger Belang). “We missen de economische kant van de zaak. Het belang van de haven is ook het belang van Harlingen.”

Na een korte schorsing trok de PvdA de motie in, maar wel met enkele toezeggingen op zak: de raad gaat op excursie naar de fabriek van SFP Group in Zeeland, en er wordt gewerkt aan een informatieve raadsbijeenkomst na het bezoek aan Zeeland.

Overigens heeft de vergunningaanvraag voor de bio-LNG fabriek in Harlingen vertraging opgelopen. De SFP Group heeft in november vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd, maar in deze aanvraag ontbraken meerdere gegevens. Het bedrijf heeft uitstel gevraagd en wil de stukken uiterlijk 16 juli aanleveren. De SFP Group wil naast haar ‘sustainable fuel plant’ in Zeeland in 2023 fabrieken in Harlingen en Farmsum in gebruik nemen. In het businessplan van SFP staat dat er geen dierlijke mest gebruikt zal worden bij de productie. De gemeente Harlingen laat onderzoeken of er voorwaarden kunnen worden opgelegd, om dat ook in de toekomst uit te sluiten.

|Doorsturen

BuienradarAgenda