Nieuws

Onderzoek naar woningbehoefte jongeren Harlingen

Wat zijn de woonwensen van Harlinger jongeren? Om daar achter te komen, laten de gemeente Harlingen en De Bouwvereniging een onderzoek uitvoeren. Onderzoeksbureau Partoer gaat het onderzoek uitvoeren: ruim elfhonderd jongeren tussen de 17 en 24 jaar ontvangen deze week een brief met een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale enquête.

Waar zouden ze willen wonen? In wat voor soort woning? En op welke termijn speelt de woonwens? Aanvullend op de enquête gaat Partoer in gesprek over deze onderwerpen. Hiervoor zoekt het onderzoeksbureau jongeren die het interessant vinden om hierover mee te praten. De bijeenkomsten vinden voor het begin van de zomervakantie plaats. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven bij het invullen van de enquête.

De gemeente Harlingen en De Bouwvereniging vinden passende huisvesting voor jong en oud erg belangrijk . Dit is van groot belang voor de kwaliteit van leven van haar inwoners. Samen met De Bouwvereniging en Huurdersvereniging Harlingen maakte de gemeente prestatieafspraken om het aantal betaalbare woningen op peil te houden. Het onderzoek moet inzicht geven in de grootte van de vraag van jongeren naar woningen ten opzichte van het beschikbare aanbod in Harlingen.

|Doorsturen