Nieuws

Omzien met behulp van Present Noordwest Friesland

Present Noordwest Friesland vraagt aandacht voor ‘omzien’ naar mensen die hulp nodig hebben tijdens de corona-crisis, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of thuis moeten blijven. Present wil met name hulp organiseren voor kwetsbare mensen die buiten de bestaande netwerken vallen. Meer info op www.presentnwf.nl en via 06-57645837.

Verder nog wat tips van Present. Op Facebook kun je op diverse manieren hulp vragen en hulp aanbieden, bijvoorbeeld via de site @coronahulpfriesland. Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie/quarantaine: 070-4455888 (voor een luisterend oor, advies of extra hulp). Welzijnsorganisatie de Skûle heeft een speciaal telefoonnummer 0517-393750 (tussen 10:00 en 12:00) voor senioren en kwetsbare burgers. Sociaal Goud (www.facebook.com/sociaalgoud) heeft het project ‘heel Friesland belt’, waar je je kunt aanmelden om een oudere te bellen. Het GGZ Friesland heeft een speciale pagina: wat te doen als je thuis zit? (www.ggzfriesland.nl). Er is een landelijk netwerk van kerken en diverse organisaties op nietalleen.nl waar hulp gekoppeld wordt aan vraag. Hier is stichting Present ook bij betrokken.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda