Nieuws

Omwonenden verliezen hoger beroep over afvaloven Omrin

DEN HAAG – Omrin mag een bypass gebruiken in noodsituaties bij de verbranding van afval. Dat blijkt volgens de Raad van State uit de oude vergunning die door de provincie Friesland is verleend voor de verbrandingsinstallatie in Harlingen.

Omwonenden stelden dat de bypass alleen mag worden gebruikt na een voorafgaande milieueffectrapportage. En die is niet gemaakt. Door de bypass kunnen verbrandingsgassen bij een calamiteit buiten een doekenfilter om direct de lucht in worden geblazen. Dat is al een keer gebeurd met als gevolg de uitstoot van zwaar giftige dioxine.

Advocaat Henri Sarolea betoogde namens de omwonenden bij de Raad dat hem door een eerdere directeur van Omrin ook was beloofd dat de bypass er niet zou komen. Op de tekening bij de oude vergunning is die bypass ook niet zichtbaar. Die zou er later pas zijn ingetekend.

Volgens de Raad dateert de belofte van de directeur van Omrin uit de tijd dat de vergunning nog niet was aangevraagd. Die belofte speelt volgens de Raad hier geen rol. De Raad vindt het verder niet aannemelijk dat de tekening van Sarolea, waarop de bypass niet staat, behoort bij de oude vergunning.

De hele kwestie kwam aan de orde toen de provincie op aanwijzing van milieuorganisatie MOB enkele voorschriften in de oude vergunning aanpaste. De afvaloven werkte niet meer met de best beschikbare technieken en enkele voorschriften moesten daarom worden aangescherpt.

De provincie ging er toen al van uit dat de bypass al met de oude vergunning was toegelaten. De Raad van State heeft die opvatting nu bevestigd.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda