Nieuws

Vogelparadijs onder Harlingen klaar voor steltkluut

De herinrichting van vogelparadijs Hegewiersterfjild is afgerond. In opdracht van Natuurmonumenten zijn hoge, droge landbouwpercelen van het natuurgebied tussen Harlingen en Kimswerd afgegraven, zodat ze geschikt worden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. 

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Met dit ‘vernattingsproject’ hoopt Natuurmonumenten dat er nog meer vogels naar dit gebied komen, zoals bijvoorbeeld de steltkluut. Er zijn schelpeneilandjes aangelegd en die zijn goed te zien vanuit de vogelkijkhut. De laatste klei is ruim een maand geleden uitgereden, waarna het stuk land waar de klei lag, kon worden ingericht. Volgende week wordt het gebied officieel geopend.

|Doorsturen