Nieuws

Oepke Smit 100 jaar

Oepke Smit is gezond, rijdt nog graag op de fiets en in de auto. Zijn eeuwfeest vierde hij afgelpen woensdag met zijn dierbare familie en vrienden om hem heen.

Wethouder Harry Boon heeft de heer Smit namens het gemeentebestuur van Harlingen woensdag in Wooncentrum Almenum gefeliciteerd. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Oepke Smit is geboren op 23 januari 1919 in Witmarsum maar verhuisde al snel met zijn ouders naar  Pingjum. Hij is op zijn twaalfde begonnen te werken, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat op het land bij een landbouwer. Vlak voor de oorlog moest Oepke in dienst en hij was gelegerd nabij de grens in Overijssel. Toen Nederland zich had overgegeven, keerde hij terug naar de landbouwer om te werken.

Na de oorlog ging hij werken als beurtschipper bij Wietse Sieswerda en voer hij goederen naar Leeuwarden. Al gauw kwam er een vrachtauto, een T-Ford en Oepke werd chauffeur van de beurtdienst naar Leeuwarden. Nadat het bedrijf was overgenomen door Douwe Sieswerda kwamen er grotere vrachtauto’s en een truck met aanhanger. Het vervoer werd uit gebreid naar de hele Benelux: aardappels naar België en goederen door heel Nederland. In de herfst bieten rijden naar Groningen, lange dagen maar een mooie tijd. Zo moest je er om denken dat je niet te veel bieten laadde want de politie stond je op te wachten.

Oepke heeft dit meer dan dertig jaar schadevrij gedaan en is hiervoor beloond als gouden ridder op de weg. Zijn laatste vrachtauto was een Scania waar hij zeer trots op was. Zijn laatste jaren voor zijn pensionering werkte hij bij FLC te Franeker.

 

In 1946 trouwde hij met Ruurdtje Hiemstra en ze kregen twee kinderen - dochter Anke en zoon Eize - en vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Eind jaren 90 verhuisden ze naar het verzorgingshuis Almenum in Harlingen en woonden daar naar tevredenheid. Helaas hebben ze ook veel verdriet meegemaakt. In 2003 overleed hun dochter op 57-jarige leeftijd. Op de dag dat ze in 2006 60 jaar getrouwd waren werd Ruurdtje ziek en ze overleed helaas vijf maanden later. Dat waren zware tijden voor Oepke. Ondanks dit grote verlies is hij de man gebleven die hij nu is: positief, belangstellend en zeer gewaardeerd. Eigenschappen die er mede voor hebben gezorgd dat hij de prachtige leeftijd van 100 jaar heeft bereikt.

|Doorsturen