Nieuws

Nieuwe wijkagenten gemeente Harlingen

Sinds kort is de formatie wijkagenten voor de gemeente Harlingen gewijzigd: Wietse van der Weij en Steven de Vries zijn de nieuwe wijkagenten naast oudgediende Broer de Jong. Wietse en Steven zijn de vervangers voor Rob Visser en Jan Nagel. Rob gaat per 1 januari 2020 de dienst verlaten (tip: zie ‘Wijkagenten Harlingen’ op Facebook of Instagram) en Jan is werkzaam op een andere afdeling.

Het doel en de werkzaamheden van de wijkagenten blijven ongewijzigd: ze zijn, in het kader van veiligheid en leefbaarheid, het aanspreekpunt voor de burger en netwerkwerkpartners. De gebiedsindeling is als volgt: Wietse en Steven zijn aanspreekpunt voor Harlingen Noord en Broer voor Zuid, waarbij de spoorlijn de scheidslijn is. Wietse is specifiek aanspreekpunt voor de dorpen Midlum en Wijnaldum. Daarnaast hebben ze elk een aantal aandachtsgebieden, zoals horeca, whattsappgroepen, schooladoptie, verwarde personen, drugs, de havens en jeugd. 

“Wij proberen ons op velerlei manieren kenbaar te maken”, melden de wijkagenten. “Dit gaat al via politie.nl en de Facebookpagina van politie team Noordwest. Daarnaast zijn we sinds kort te volgen op Instagram en Facebook onder de naam wijkagenten_Harlingen.”

Broer de Jong is bij veel Harlingers wel bekend. Hij werkt al lange tijd in Harlingen en is sinds 2006 buurtagent. Wietse komt uit de hoek van St. Annaparochie en is daar anderhalf jaar lang buurtagent geweest. Hij kent het klappen van de zweep. Steven is de jonge hond. Hij werkt al weer een aantal jaren in Harlingen en daarvoor in Almere. “Wij hopen op een prettige wijze kennis te maken met de burgers van Harlingen. Heeft u een vraag, neem contact met ons op. Dat kan persoonlijk maar ook via social media.” De afgelopen jaren hebben de wijkagenten een groot netwerk opgebouwd en veel ervaring opgedaan in het wijkwerk. “Wij staan ervoor dat wij op dezelfde wijze deze werkzaamheden gaan voortzetten met behulp van de burger en het netwerk.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda