Nieuws

Nieuwe regeling schade door zoutwinning

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kondigde 15 juni aan dat er met bedrijven die zoutwinnen een akkoord is gesloten over een Schaderegeling zoutwinning. Wie schade lijdt door zoutwinning kan vanaf 1 november terecht bij de landelijke Commissie Mijnbouwschade. De regeling is bedoeld voor woningeigenaren en kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers en een omzet van minder dan € 2 miljoen per jaar. Voor hen is het volgens het ministerie namelijk een ongelijke situatie wanneer zij het bij schade moeten ‘opnemen’ tegen een zoutbedrijf.

Dat de burger niet alléén de bewijslast op zijn schouders krijgt is positief, vindt de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. Toch is de stichting kritisch over de regeling zoals die er nu ligt. “Schades aan kerken of aan bruggen, aan kades of aan gemeentelijke gebouwen vallen bijvoorbeeld buiten de regeling”, zegt adviseur Chris Elsinga. “Ook gemeenten, provincies en andere belangengroepen hebben daarom geprobeerd een betere regeling te bewerkstelligen. Die blijft vooralsnog beperkt tot particuliere woningeigenaren en kleine bedrijven.”

Jeroen Jansen van Frisia BV in Harlingen is blij met de schaderegeling. “De bedenkingen die ik er aanvankelijk bij had zijn verdwenen. Ik dacht dat de situatie er voor de burger met de regeling niet beter op werd. Als zoutbedrijf willen wij mogelijke schade van gedupeerden graag snel zelf afhandelen. Bood de concept-regeling die ruimte niet, in de definitieve regeling is dat gelukkig wel mogelijk. Daarmee kunnen we bij schade snel betalen.”

Jansen begrijpt de kritiek van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen. “De overheid heeft in de regeling ergens een knip gezet. Zo kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven een beroep doen op de Schaderegeling zoutwinning. Mochten bijvoorbeeld kerkbesturen buiten de regeling vallen dan vraag ik hen contact met ons op te nemen. We werken met hen graag aan een oplossing.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda