Nieuws

Nieuwe damesgroep Ladies’ Circle 81 Noordwest Friesland opgericht

Twee dames uit Harlingen, Annesjouk Hoogeveen en Titia van der Ploeg, namen in 2016 het initiatief om te komen tot de oprichting van een ‘Ladies’ Circle’, dit onder de paraplu van de landelijke organisatie. Ladies’ Circle is een serviceclub voor vrouwen tot en met 45 jaar. Onder het motto Vriendschap en Service zetten zij zich in voor ondersteuning van goede doelen. Dat kan door het inzamelen van geld en door handen-uit-de-mouwenactiviteiten. Onlangs vond het officiële oprichtingsfeest plaats in De Rank te Franeker.

Door Ubbo Posthuma

Ladies’ Circle 81 Noordwest Friesland. (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Annesjouk. “We hebben een half jaar lang gesprekken gevoerd met het landelijk bestuur om ons idee gestalte geven”, vult Titia aan.

In januari 2017 werden 25 dames uitgenodigd voor een gesprek om mogelijk tot de club toe te treden. Tot hun teleurstelling kwamen er twee dames opdagen. Ze besloten met hun vieren toch door te zetten. Er wordt één keer in de maand vergaderd en ze hielden een etentje in ’t Havenmantsje. Er werd een kledingbeurs gehouden, waarbij andere dames konden zien wat er zoal gebeurde. Dat hielp, en langzamerhand sloten zich meer dames aan en de Ladies’ Circle zit nu op elf leden.

 

De kledingbeurs in de Witte Kas (belangeloos door Yko en Els Drijfhout beschikbaar gesteld) was een groot succes. Mensen konden voor 15 euro een stand huren. Er werd koffie en thee geschonken en er was soep en knakworst verkrijgbaar, allemaal gesponsord en alles voor het goede doel. Hierdoor konden ze, mede door een actie bij Albert Heijn, 300 euro aan de voedselbank schenken. Er was 375 euro voor de wensambulance en de Herbergier kreeg 300 euro voor de aanschaf van een beamer en scherm.

 

Door het hele land vind je groepen van ‘Ladies’ Circle’; alleen in Friesland zit nog een blinde vlek. De enige andere groep zit in Drachten, Ladies’ Circle De Friese Wouden, waar men veel contact mee heeft. “Je leert hierdoor veel van elkaar”, zegt Titia. “De dames die bij ons zitten komen uit Harlingen, Franeker, Sexbierum en Wier. Vandaar de naam Ladies’ Circle 81 Noordwest Friesland. De 81 staat voor het aantal groepen in Nederland.” Een keer per maand wordt er om en om bij de leden thuis vergaderd. “Je maakt vrienden voor het leven, van Maastricht tot Groningen”, laat Annesjouk weten. Ze benadrukt nog wel dat het landelijk bestuur, waarvan de voorzitter uit Uden komt, hen heel goed heeft geholpen.

 

Afgelopen zaterdag vond het officiële oprichtingsfeest plaats in De Rank te Franeker. Namens de Lions Club Tsjerk Hiddes Harlingen, de Ronde Tafel Harlingen en de Rotary Franeker, waren vertegenwoordigers aanwezig om de dames met de oprichting te feliciteren. Na afloop vond in de tuin van het Planetarium een gezamenlijk treffen plaats, waar een toast werd uitgebracht op de nieuwe vereniging. Vervolgens brachten de dames een bezoek aan het Planetarium.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Annesjouk Hoogeveen, secretaris Titia van der Ploeg en penningmeester Marloes Drijfhout. Naast allerlei acties worden er ook uitjes voor de groep gehouden met zelfs een familiedag waar de mannen ook welkom zijn. Op Facebook is men te vinden op Ladies’ Circle NWF 81. 

 

|Doorsturen