Nieuws

Nieuwe ‘bruggenbouwer’: Johan Haverkort van Humanitas

Deze week is de eretitel ‘Bruggenbouwer van het jaar’ en de bijbehorende bokaal doorgegeven aan Johan Haverkort van Humanitas Noordwest Friesland. Voornamelijk vanwege zijn inzet voor de thuisadministratie bij de Advies- en Informatiewinkel in Harlingen, Franeker en Sint Annaparochie. De vrijwilligersorganisatie Humanitas is betrokken geweest bij het opstarten en de uitvoering van deze activiteit en is daar trots op. Het is daarnaast ook nog eens uniek in Nederland.

(Foto: Klaske Rodenhuis | Dual Fotografie)

De bokaal is overhandigd door Cees Glashouwer van de Voedselbank de Helpende Hand, de vorige bruggenbouwer. De reden om de bokaal naar Haverkort en dus naar Humanitas te laten gaan is volgens Glashouwer:


“Een poos lang heeft de politiek het ideaal van de verzorgingsstaat gekoesterd. Dat hield in dat het publieke domein slechts twee partijen zou kennen: de overheid, die alles regelt, en de individuele burger, die alles ontvangt. De maatschappij is er echter gebaat bij meer spelers in het publieke domein, zoals particuliere initiatieven, de inzet van kerken, actiegroepen, belangengroeperingen enzovoort. Er is vandaag de dag veel meer samenwerking. En Johan Haverkort is één van de mensen die daarbij een belangrijke verbindende rol speelt. Hij werkt vanuit Humanitas samen met het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) en met het Gebiedsteam.” Present onderschrijft deze motivatie.


Stichting Present Noordwest Friesland, eigenaar van de bruggenbouwersbokaal, wil graag mensen en organisaties in het zonnetje zetten en zichtbaar maken hoe organisaties samenwerken en hoe vrijwilligers een rol spelen in de samenleving. Present gelooft net als Humanitas dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor een ander en voor de samenleving. 

 

Over vier weken wordt de bokaal doorgegeven aan een andere bruggenbouwer in Noordwest Friesland. Wilt u een bruggenbouwer nomineren? Meld deze persoon dan aan via het formulier op de website van Stichting Present: https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/aanmelden/bruggenbouwer/.

 

|Doorsturen