Nieuws

Nieuwe bomen voor Rozengracht

Momenteel voert de gemeente werkzaamheden uit op de Rozengracht. Er komen nieuwe bomen. De slechte bomen zijn inmiddels gekapt omdat ze te weinig ondergrondse groeiruimte hadden. Gevolg hiervan is dat de bomen langzaam aan het afsterven waren en steeds minder blad(groen) kregen. Door de groeiplaats te vergroten, kunnen de nieuwe bomen weer jaren mee. Deze bomen worden begin volgend jaar geplant.

In 2023 gaat de gemeente ook de slechte bomen op de Schritsen vervangen, inclusief de groeiplaatsverbetering. Zo werkt de gemeente aan een sterke groenstructuur in Harlingen.

Het beleid van gemeente Harlingen voor het kappen van bomen en de nieuwe aanplant

Het groenbeleid van gemeente Harlingen is het behouden en versterken van de groenstructuur. Dit betekent dat waar mogelijk, nieuwe bomen worden geplant en er zo min mogelijk bomen worden gekapt.

Waarom worden er dan toch bomen gekapt?

Bomen binnen gemeente Harlingen worden uitsluitend gekapt als deze:

  • onveilig voor de omgeving zijn;
  • ziek zijn;
  • slecht groeien omdat de ondergrond niet goed is;

In alle gevallen worden de bomen vervangen door nieuwe, gezonde bomen. Ook wordt de ondergrond aangepast zodat de nieuwe bomen voor minimaal de komende 40-50 jaar voldoende ondergrondse leefruimte hebben.

Hoe zit dit dan bij (ver)nieuwbouwprojecten?

In sommige gevallen ontkomt de gemeente er niet aan om ook (gezonde) bomen te kappen. Redenen hiervoor zijn nieuwbouw van wegen en/of woningen of aanpassingen die gedaan moeten worden aan de ondergrondse infrastructuur (riolering). Bij dit soort projecten wordt er veel in de grond gegraven, waarbij gezonde wortels beschadigd raken en de boom uiteindelijk zal afsterven. Voordat de gemeente daadwerkelijk overgaat tot kappen, wordt eerst onderzocht of het ontwerp kan worden aangepast of dat de boom verplant kan worden. Bij alle werkzaamheden (opslag, graven en ophogen) wordt gewerkt volgens het Handboek Bomen van het Norm Instituut Bomen.

Zorgplicht gemeentelijke bomen

De gemeente Harlingen is (net als alle grondeigenaren waar bomen op groeien) verplicht om te zorgen dat deze veilig zijn. Daarom worden alle gemeentelijke bomen (7208 stuks) elke drie jaar gekeurd op zichtbare kwalen en zo nodig gesnoeid. Zodra er geen uitzicht is op herstel of als er een gevaarlijke situatie ontstaat, wordt de boom gekapt en vervangen. Op deze manier blijft het aantal bomen in stand gehouden. Jaarlijks worden tussen de 10 en 20 bomen gekapt. De nieuwe aanplant van bomen ligt tussen de 50 en 100 bomen per jaar.

Onderhoud bosplantsoen

In de winterperiode voert de gemeente ook onderhoud uit aan haar bosplantsoen. Bosplantsoen zijn bosjes met verschillende soorten bomen en struiken. Door onderhoud uit te voeren blijft er in dit bosje een gezonde mix van bomen en struiken zonder kale plekken. Dit onderhoud bestaat uit het verwijderen van dikkere bomen zodat de jongere struiken weer meer ruimte hebben om te groeien. Dit gebeurt eens per vier tot zes jaar.

|Doorsturen

BuienradarAgenda