Nieuws

Nauwelijks gebruikte trailerhelling wordt mogelijk gesloopt

HARLINGEN - De gemeente Harlingen onderzoekt of de trailerhelling aan het Skieppedykje ‘in het algemeen belang’ gratis geopend kan worden. Zo kan de gemeente de Wet Markt en Overheid mogelijk omzeilen: in 2019 werd de helling op last van de Autoriteit Consument & Markt gesloten. Ondertussen houdt de gemeente er rekening mee dat de helling plaats zal moeten maken voor een nieuwe weg naar het langparkeerterrein.

De trailerhelling werd in 2018 in gebruik genomen, maar de gemeente moest de helling al snel sluiten, nadat Jan Drijfhout een klacht indiende bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Drijfhout heeft namelijk een trailerhelling een steenworp verderop. De ACM oordeelde dat de gemeente zich schuldig maakte aan oneerlijke concurrentie. Pas toen de ACM de gemeente een dwangsom oplegde, werd de helling gesloten.

Het doel van de Wet Markt en Overheid is oneerlijke concurrentie door de overheid voorkomen als zij economische activiteiten uitvoert. De wet bevordert een gezond ondernemersklimaat in Nederland. De ACM let erop dat overheden zich aan deze wet houden.

De gemeente wil nu een uitzondering op de wettelijke regels voor de trailerhelling. Zij gaat de helling presenteren als een voorziening in het algemeen belang en van algemeen nut. Het college van B en W vergelijkt de helling met een goed uitgerust netwerk van toeristische fietspaden en een dagrecreatiestrand. Als dat slaagt, zijn de regels van de Wet Markt en Overheid niet van toepassing.

De gemeente zal dan met een goed verhaal moeten komen, meldt het college van B en W in een raadsinformatiebrief: “Een algemeen belangbesluit vergt een zorgvuldige en juridisch houdbare onderbouwing. Lang niet ieder algemeen belangbesluit houdt stand bij een rechter. Daarnaast moet ook inzichtelijk worden gemaakt dat de ‘markt’ de voorziening - in dit geval een trailerhelling - niet of niet voldoende aanbiedt danwel tegen een prijs die ertoe leidt dat voorzieningen te beperkt gebruikt worden. De juridische mogelijkheden voor een dergelijk besluit worden momenteel onderzocht.”

Het verhaal van de trailerhelling begon in 2016, toen de trailerhelling bij de Jumbo werd gesloten. De gemeenteraad gaf het college van B en W opdracht om een nieuwe openbare trailerhelling aan te leggen. De gemeente zette een aantal mogelijke locaties op een rij, maar koos uiteindelijk een heel andere: aan het eind van het Skieppedykje schuin tegenover de trailerhelling van Jan Drijfhout.

De aanleg kostte ongeveer 120.000 euro en de helling werd in 2018 in gebruik genomen. Drijfout stapte naar de ACM, die concludeerde dat de gemeente publiek geld inzette voor het ontwikkelen van een markactiviteit. Door geen kostendekkende vergoeding te vragen aan gebruikers, ontstond oneerlijke concurrentie. De oplossing werd gezocht in verhuur van de helling aan Sportvisserij Fryslân, maar dat plan viel in het water.

Nu zoekt de gemeente het dus in een uitzondering, terwijl vergelijkbare trailerhellingen in heel Nederland gewoon gratis beschikbaar zijn, “naar alle waarschijnlijkheid tegen de regels van de wet M&O in”. Het college gaat ervan uit dat de trailerhelling het volgende watersportseizoen gebruikt kan worden. Ondertussen blijft de helling gesloten.

Het college sluit echter niet uit dat de helling nooit meer open zal gaan. Mogelijk komt er een nieuwe toegangsweg naar het eilandparkeerterrein, vanaf de Zuidwalweg. De trailerhelling zit dan in de weg. “Mocht deze tweede ontsluiting in de toekomst gerealiseerd worden”, schrijft het college in de raadsinformatiebrief, “dan zal de trailerhelling aan het Skieppedykje sowieso niet meer geopend kunnen worden en zelfs verwijderd moeten worden.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda