Nieuws

Natuurorganisaties: ‘Laat wadvogels met rust!’

Natuurorganisaties hebben vastgesteld dat het niet goed gaat met een aantal vogelsoorten op de Wadden. Tijdens het najaar, als scholeksters, kluten en noordse sternen hun rust pakken in het Waddengebied, worden ze gestoord door recreanten. Vandaar de oproep namens de vogels, die gezamenlijk gedaan wordt door Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap en Landschap Noord-Holland.

Lepelaars en meeuwen

Het is niet de eerste keer dat op de Wadden mensen de vogels in de weg staan in hun natuurlijke doen en laten. In 2019, tijdens de verbouwingswerkzaamheden aan de Afsluitdijk, kwam het welzijn van de lepelaar in het geding, maar werden er tijdig maatregelen getroffen. Boven de Afsluitdijk vliegen veel meeuwen rakelings langs voorbijrazende auto’s. Gevaarlijke verkeerssituaties zitten in een klein hoekje, omdat veel chauffeurs begrijpelijkerwijs geneigd zijn te remmen. Waar zij hun auto verzekeren kunnen, hebben meeuwen met een gebroken vleugel (of erger) door een aanrijding met een auto niks om op terug te vallen. Zij overleven het meestal niet. Ook wadvogels die even uit willen puffen op weg naar het zuiden, maar hier door recreanten niet de gelegenheid voor krijgen, hebben het zwaar. Voor dit probleem is nog geen oplossing gevonden. Behalve dan de oproep van de natuurorganisaties aan mensen om zich aan de geldende regels te houden. 

Populaties onder druk

De rust van de wadvogels staat onder druk, zeggen de natuurorganisaties. Wanneer deze namelijk verstoord wordt, vliegen ze instinctief op en dit kost veel energie, die ze eigenlijk nodig hebben voor de lange reis zuidwaarts. “Helaas gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied”, zegt directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland. “Van typische wadvogels zoals de scholekster, kluut en noordse stern is het broedsucces zo laag dat de reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan.” Wadvogels hebben dan ook zowel rust en ruimte nodig.

Honden aan de lijn in losloopgebieden

De zeven organisaties hebben de koppen bij elkaar gestoken en roepen waddenliefhebbers op om de vogels niet te storen. Zo wordt geadviseerd ook in de losloopgebieden honden aan de lijn te houden en zeker niet achter vogels aan te laten rennen. De speciale vogelrustgebieden worden aangegeven met bordjes, palen en linten, maar veel recreanten wagen zich daar voorbij. Niet doen dus, zo wordt bezoekers andermaal op het hart gedrukt. ‘Op de paden blijven’ en ‘geen lawaai maken’ lijken ook vanzelfsprekende aanwijzingen, maar kennelijk is dit niet genoeg. En dat terwijl het niet voor het eerst is dat er alarm geslagen wordt over vogels in het waddengebied. De organisaties hopen dat de wadvogels door deze oproep straks alsnog uitgerust verder kunnen trekken.

|Doorsturen

Uw reactie


BuienradarAgenda