Nieuws

Naam ‘rsg Simon Vestdijk’ blijft na fusie met osg Piter Jelles

HARLINGEN – De bestuurlijke fusie van rsg Simon Vestdijk en osg Piter Jelles moet over ruim een jaar, op 1 januari 2020 rond zijn. De naam rsg Simon Vestdijk blijft bestaan. Dat melden beide scholen in een brief aan de ouders van leerlingen van beide scholen. Volgende week is er een informatieavond voor ouders/verzorgers.

De bestuurlijke fusie moet de gevolgen van krimp - dalende leerlingaantallen - opvangen. Door het ondersteunende werk te bundelen, komt er meer geld beschikbaar voor het onderwijs. “Met dit geld zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs op orde blijft, dat de keuzemogelijkheden voor leerlingen overeind blijven en dat we ons onderwijs toekomstgericht kunnen blijven ontwikkelen”, aldus de schoolbesturen in de brief.

De gevolgen van de fusie zijn volgens de besturen niet meteen zichtbaar voor leerlingen en ouders/verzorgers. De scholen en vestigingen van rsg Simon Vestdijk (Harlingen en Franeker) en osg Piter Jelles (Leeuwarden, Dokkum, Kollum en St.-Annaparochie) blijven bestaan. En de namen van de scholen blijven: rsg Simon Vestdijk en osg Piter Jelles (en de namen van de scholen van osg Piter Jelles blijven ook gelijk).

De scholen zijn nog in gesprek over alle voorwaarden voor de bestuurlijke fusie, samen met de medezeggenschapsraden. Als er wordt ingestemd met een bestuurlijke fusie, wordt er met een intern invoeringsplan verder vorm gegeven aan de fusie. In dat plan staat onder andere wat de beoogde voordelen en effecten van de bestuurlijke fusie zijn. Dit wordt in samenspraak met medezeggenschapsraden en medewerkers opgesteld.

|Doorsturen