Nieuws

Ministerie EZK gaat participeren in pilot zoutwinning

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil “graag actief participeren in het proces dat is geïnitieerd vanuit de betrokken burgers”, zo heeft hij de Tweede Kamer eind december in een brief laten weten. Jarig Langhout, voorzitter van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen, is blij met die toezegging en noemt het een grote stap vooruit.

“Vanaf het eerste moment hebben wij geprobeerd met alle betrokken partijen in gesprek te komen, om gezamenlijk af te spreken hoe we veiligheid van onze monumentale stad en zijn inwoners kunnen waarborgen als de zoutwinning voor onze kust van start gaat. Frisia Zout, de gemeente Harlingen en ook de provincie en het Staatstoezicht op de Mijnen zijn met ons de dialoog aangegaan, wat inmiddels tot diverse goede afspraken heeft geleid. Maar het ministerie was nog afwachtend, terwijl die toch de concessie verleent en toezicht moet houden op het naleven van de vergunning. Zo’n belangrijke speler mag in het overleg niet ontbreken, vinden we. Nu is er dan commitment vanuit het ministerie, om actief te gaan deelnemen aan het traject dat we hier in Harlingen doorlopen. Dat is een grote stap vooruit.”

Op actieve betrokkenheid van het ministerie was tijdens een Algemeen Mijnbouwoverleg in oktober aangedrongen door het Kamerlid Agnes Mulder (CDA). Elders in het land zorgt zoutwinning voor grote problemen en verstoorde verhoudingen tussen de betreffende mijnbouwmaatschappijen en de streekbewoners. De manier waarop in Harlingen risico’s in kaart worden gebracht en met maatregelen zoals een nulmeting, een aanvullend meetnet en transparante communicatie, ziet Agnes Mulder als een voorbeeld voor andere mijnbouwprojecten. Dat is ook precies de reden waarom minister Wiebes de pilot in Harlingen nu omarmt. Economische Zaken hoopt “lessen te kunnen trekken” uit de manier waarop bewoners, Frisia Zout en gemeente de veiligheid rond de zoutwinning in goed overleg vormgeven, met inachtneming van elkaars achtergrond en belangen, om deze aanpak hopelijk ook bij mijnbouwactiviteiten elders in het land toe te kunnen passen.

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda