Nieuws

Ruim 3 ton kosten adviseurs

Milieudeskundige Vollenbroek: afvaloven heeft twee structurele problemen

HARLINGEN – Het verbetertraject van de reststoffen-energiecentrale is afgerond, maar Omrins afvaloven heeft nog altijd twee problemen die tot dioxine-uitstoot kunnen leiden. Dat stelt afvalovendeskundige Johan Vollenbroek. Stichting Afvaloven Nee vroeg de gemeente Harlingen middels een Wob-verzoek om de kosten van de groep die het verbetertraject begeleidde. In 2016 en 2017 was dat in totaal € 319.760,65.

Volgens Johan Vollenbroek zijn er flinke vorderingen gemaakt in het verbetertraject: storingen zouden niet langer automatisch leiden tot uitstoot van dioxine. Bij normaal bedrijf zou de afvaloven qua uitstoot van dioxine goed presteren. Maar volgens Vollenbroek heeft de afvaloven nog twee structurele problemen: 1) de minimale temperatuur van de naverbranding (2 seconden op 850 graden) om dioxine weg te branden “wordt niet c.q. niet altijd gehaald” en 2) de afvaloven voldoet niet aan de wettelijke eis voor de uitstoot van stof. Hierdoor zou stofgebonden dioxine in het milieu kunnen komen. Dat zou weer voorkomen kunnen worden met adequate dosering van ‘actief kool’, maar die is niet goed geborgd in de vergunning, aldus Vollenbroek.

 

Verder kan de bypass volgens Vollenbroek volledig verwijderd worden. De bypass is een leiding die de rookgasreiniging omzeilt. Omrin heeft jarenlang het bestaan van de bypass ontkend, maar die bleek er toch te zijn. Omrin noemde het een ‘opstartleiding’, die merkwaardig genoeg niet alleen bij opstarten werd gebruikt. Deze bypass gaat nu alleen nog open bij dreigende oververhitting van het doekenfilter. Volgens Vollenbroek gebeurt dat alleen als Omrin de steunbranders aanzet, en kan de bypass dus verwijderd worden. “Zowel provincie als FUMO hebben veelvuldig gesteld dat de bypass over het doekenfilter technisch onmisbaar zou zijn tijdens spoelen, opstoken en afstoken. Dit is nu onjuist gebleken.”

 

Handhaven

De milieudeskundige wijst er verder op dat de dioxinemonitoring – die eerder is afgebroken door Omrin – tot eind 2018 zou moeten doorgaan, om het vertrouwen enigszins te herstellen. Daarnaast blijft Vollenbroek aandringen op verhoging van de schoorsteen tot 70 meter.

Vollenbroek merkt verder op dat Omrin weigert om data over stof-uitstoot te overleggen aan de Friese milieudienst. “FUMO accepteert dat”, aldus Vollenbroek. “De vraag is of FUMO nog wel als een serieuze handhavende organisatie kan worden gezien.” Volgens Vollenbroek heeft de FUMO geen stimulerende rol gespeeld bij het verbetertraject. “Eerder is sprake van voortdurend remmen.” Vollenbroek stelt dat de FUMO moet handhaven op de te hoge stofuitstoot, en dat die uitstoot aangepakt moet worden. “Als REC hier niet aan kan voldoen is er iets mis met het ontwerp van de installatie.”

 

Facturen

Op basis van een Wob-verzoek heeft stichting Afvaloven Nee facturen in handen gekregen die met de Begeleidingsgroep (BG) te maken hebben. “Hieruit blijkt dat voorzitters, adviseurs en andere aangetrokken consultants er flink op los factureerden”, schrijft de stichting in een persbericht. “Dat heeft er in geresulteerd dat de gemeente Harlingen in 2016 en 2017 een rekening gepresenteerd heeft gekregen van maar liefst € 319.760,65. De totale rekening van de BG zal aanzienlijk hoger zijn aangezien de overlegclub tot en met 8 mei actief was. De burgers mogen wel meer dan drie ton bij elkaar hoesten, maar blijven zitten met een ondermaatse en overbodige afvaloven. Na honderdduizenden euro’s en een hoop gepraat, is er niets wezenlijks verbeterd aan deze afvaloven. Zo is, ondanks de toezeggingen, de geheime bypass niet verwijderd. Ook zijn de verbrandingstemperaturen veelvuldig te laag.” Volgens Afvaloven Nee blijft dioxine-uitstoot een risico. “Alle reden dus om ons te richten op de komende periode.”

Wethouder Harry Boon merkt op dat de kosten niet voor de gemeente Harlingen zijn. De gemeente is opdrachtgever en betaalt de facturen, maar dat geld wordt door de provincie aan de gemeente terugbetaald.

 

|Doorsturen