Nieuws

Culturele Hoofdstad 2018

Meer dan 100 vrijwilligers ‘Op de Terp Almenum’

Rondom Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslan 2018 worden overal in de provincie bijzondere evenementen georganiseerd. Harlingen doet op 4, 5 en 6 oktober mee met het project Under de Toer. Er zijn inmiddels meer dan 100 vrijwilligers op gebied van muziek, toneel, zang, decors en kostuums actief met de voorbereiding.

In heel Friesland staan ongeveer 750 kerken waar stuk voor stuk bijzondere verhalen mee verbonden zijn. De bedenkers van het project hebben 32 daarvan geselecteerd, waaronder een verhaal uit de Gouden Eeuw, verbonden aan de Harlinger Grote Kerk.

Kunstenaars werken samen met de Harlingers om dat verhaal te verbeelden in een multimediale muziektheaterproductie met als titel Op de Terp Almenum. De regie is in handen van Titia Bouwmeester.

 

De organisatie is druk bezig fondsen te werven om de productie mogelijk te maken. Er is inmiddels geld toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Nijman Biermasz 17 Dorpenfonds en de gemeente Harlingen. Naast de financiële ondersteuning, is er alle medewerking om op diverse locaties te kunnen oefenen en is er hulp van het bedrijfsleven op gebied van grafische vormgeving en financieel beheer.

 

Op zondag 13 mei aanstaande is er een Workshopdag in de Grote Kerk voor de deelnemers. Mensen die op 11 maart verstek moesten laten gaan bij de audities, krijgen opnieuw de kans auditie te doen. Daarnaast zijn er workshops voor Muziektheater (muzikanten en spelers), Gerauschmachen en Projectkoor.

De ticketverkoop voor drie voorstellingen in de Grote Kerk is inmiddels gestart, op www.opdeterpalmenum.frl.

|Doorsturen