Nieuws

LTO Noord tevreden over metingen afvaloven

De rookgassen uit de afvaloven of reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen hebben geen negatieve invloed op de agrarische productie in de buurt. Dat meldt LTO Noord in een persbericht. “Uit het monitoringsonderzoek over het jaar 2019 bleek dat er geen kwalijke stoffen uit  de centrale zijn neergedaald op de gewassen op landbouwpercelen. LTO Noord is tevreden dat agrariërs zich geen zorgen hoeven te maken over de luchtkwaliteit.”

In het monitoringsonderzoek wordt gekeken naar de verspreiding van diverse stoffen die uit de schoorsteen van de afvalenergiecentrale kunnen komen. Het voorkomen van die stoffen in speciaal voor het onderzoek geteelde spinazie en boerenkool dient als graadmeter. Tevens wordt gras en  koemelk bemonsterd en wordt met kalkpapier een bepaling gedaan. Met deze verschillende methoden worden concentraties van stoffen als cadmium, kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxinen en fluoriden gemeten.  Voor de gehalten van cadmium, kwik, PAK’s, fluoriden en dioxinen zijn in de metingen geen waarden gevonden die laten zien dat de afvalenergiecentrale iets toevoegt aan het achtergrondniveau van die stoffen.

LTO Noord is tevreden met de resultaten. De afdeling Noardwest Fryslân vindt het belangrijk om als sector van jaar tot jaar de vinger aan de pols te houden. “Als voedselproducent streven wij naar hoge kwaliteit van onze producten. Daarnaast streven we naar een schoner klimaat. Het onderzoek heeft aangetoond dat de REC geen invloed heeft op de agrarische productie. Uiteraard zijn we daar erg blij mee”, laat bestuurder Ane de Witte weten.

Sinds de start van de REC loopt er in opdracht van LTO Noord een biomonitoringprogramma uitgevoerd door Wageningen UR. Ook in 2020 zal de Wageningen UR, in opdracht van LTO Noord en Omrin, een biomonitoring uitvoeren. Het definitieve onderzoeksrapport is te lezen via de website van de REC www.omrin.nl/over-omrin/rec-harlingen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda