Nieuws

LNV koerst aan op nietig verklaren pulsverbod

Het Europese adviesorgaan ICES bracht onlangs een positief rapport uit naar aanleiding van het onderzoek naar de effecten van de pulstechniek. Daaruit bleek dat de switch van de traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen naar de veel lichtere pulstechniek voordelen biedt voor het ecosysteem en het milieu.

Door Willem M. Den Heijer

De UK-176 heeft de puls vervangen voor de traditionele wekkerkettingen. (Foto: W.M. den Heijer)

Het advies dat ICES (een Europese groep van internationale biologen en wetenschappers) heeft uitgebracht, is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is gecontroleerd door collega’s uit Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Wat de heren wetenschappers hebben onderzocht, is de impact van de elektrische visserij en zij stelden vast dat de innovatieve techniek niet voor een hogere sterfte van mariene organismen zorgt. Overige voordelen zijn: minder discards (overboord zetten van ondermaatse en niet-marktwaardige vis), minder bodemverstoring, een kleiner visgebied, een lager brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende verminderde CO2-uitstoot. Tot slot zorgt de pulstechniek ook voor minder druk op Natura-2000 gebieden.

Selectievere tongvisserij

De uitkomst van het pulsonderzoek heeft de Nederlandse kottervissers hoop gegeven. Omdat het verbod op de pulstechniek niet gebaseerd is op wetenschappelijke kennis, is Nederland in 2019 een Hofprocedure gestart waarin wordt verzocht het Europese verbod op de pulsvisserij nietig te verklaren. Minister Schouten (LNV) verwacht dit jaar nog geen uitspraak van het Hof van Justitie maar voor de vissers betekent de uitkomst erkenning van wat zij eerder beweerden over de voordelen van de pulsvisserij. Professor dr. Adriaan Rijnsdorp meent dat de pulstechniek een grote bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de Europese Commissie voor een selectievere tongvisserij met minder brandstofverbruik en uitstoot alsmede minder impact op het ecosysteem.

|Doorsturen

BuienradarAgenda