Nieuws

Literaire Gedichtenroute in stroomversnelling

HARLINGEN - Harlingen krijgt eerder dan gedacht een literaire gedichtenroute, waarbij gedichten op Harlinger straten en muren geprojecteerd worden. Doordat The Passion naar Harlingen komt, heeft de provincie Fryslân meer budget voor het project beschikbaar gesteld, zodat er tijdens The Passion (Friese) gedichten voor het voetlicht gebracht kunnen worden.

De Literaire Gedichtenroute is een “bestuurlijke wens”, schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad, in lijn met het cultuur- en taalbeleid van de gemeente. “Een route met kwalitatief hoogwaardige gedichten met eenzelfde nautisch karakter als dat van Harlingen, en waarbij ook de meertaligheid (Harlingers, Fries, Nederlands en anderstalig) in de openbare ruimte zichtbaar wordt gemaakt.”

De provincie was bereid geld beschikbaar te stellen voor de gedichtenroute, voor met name Harlinger en Friese gedichten. Met het oog op de live uitzending van The Passion donderdag 6 april, heeft de provincie een groter budget van maximaal 30.000 euro beschikbaar gesteld - mits de gedichtenroute op 6 april (deels) klaar is, met in ieder geval Friese en/of Harlinger gedichten.

Er ligt inmiddels een plan voor de eerste vijf van in totaal tien gedichten. Deze zullen via lichtprojecties op verschillende locaties, waaronder het wegdek voor het stadhuis, het Entrepotgebouw en de keermuur geprojecteerd worden.

De provincie stelt voorwaarden aan haar bijdrage. Zo moeten de aan te schaffen projectoren tenminste tien jaar voor dit project gebruikt worden. Daarnaast moet er geregeld van gedicht gewisseld worden en de verhouding Fries/Harlingers ten opzichte van andere talen (waaronder Nederlands) moet 60/40 blijven. Verder moet de gemeente zich inspannen om de geprojecteerde gedichten na 6 april ook bij daglicht zichtbaar te maken.

Het ontwerp voor het project wordt uitgevoerd door designbureau Fanaad in Leeuwarden en Harlinger Jitze Baarsma. De gehele gedichtenroute moet uiterlijk in 2024 klaar zijn. Het complete project kost € 45.000.

|Doorsturen

BuienradarAgenda