Nieuws

Lions weer actief in nieuw honk

Corona versperde 14 maart op het laatste moment de Lions Waddenrally 2020. Bijeenkomsten van Lionsclub Franeker Harlingen waren vanaf dat moment niet meer mogelijk, maar men heeft niet stilgezeten.

Met succesvolle acties als het uitdelen van een kleine duizend stukken oranjekoek voor personeel in de zorg en begonia’s rondbrengen bij mantelzorgers, werd invulling gegeven aan het devies van de Lions: We Serve. Nu samenkomsten weer zijn toegestaan, heeft de club direct haar uitgestelde jaarvergadering gehouden en een nieuw bestuur aan het werk gezet. Harlingers Henk Jan Roos en Folkert Mollema gaan als voorzitter en secretaris  het komend jaar succesvol maken met Wytze van der Meer, Dick Bijlsma en Anne Bergsma – gedrieën uit Franeker. De voorbereidingen voor een uitgestelde Waddenrally 2020 zijn al weer in  volle gang. Tot voor kort werden de bijeenkomsten gehouden in Hotel Harlingen, maar nu dat er niet meer is, heeft de club een virtuele rondreis langs etablissementen gehouden. Na diep gepeins en ampele overwegingen is besloten dat ’t Heerenlogement aan het Franekereind in Harlingen het nieuwe thuishonk is voor LC Franeker Harlingen.

|Doorsturen

BuienradarAgenda