Nieuws

Lintjesregen op Harlinger stadhuis

Zes inwoners van de gemeente Harlingen hebben vanmorgen op het stadhuis een koninklijke onderscheiding ontvangen; allen Lid in De Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Roel Sluiter reikte de versierselen uit aan Maurits Obbema, Rein Mulder, Donald Hoffman, Melle Lourens van der Heide en Baukje en Jacob Tjeerd Kuperus.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Maurits Obbema (70) uit Harlingen zet zich al ruim dertig zich in voor de FNV Belastingservice, en is meer dan dertig jaar penningmeester Buurtvereniging Koningsbuurt. Daarnaast zet hij zich onder andere in voor scouting Caspar di Robles en Humanitas.

Harlinger Rein Mulder (55) was ongeveer dertien jaar plaatsvervangend schipper bij de KNRM en sinds 2001 en tot 1 mei schipper en SAR-liaison.

Don Hoffman (67) is ruim vijftig jaar betrokken bij de Harlinger Mixed Hockey Club (en vorig jaar kampioen geworden bij de veteranen). Daarnaast zet deze Harlinger zich onder andere in voor de realisatie van een belevingscentrum over Harlinger aardewerk (Stichting Fries Blauw).

Melle Lourens van der Heide (39) woont in Harlingen en zet zich ongeveer twintig jaar in voor Scouting Sint Michiel & Lioba. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid regio Fryslân Scouting en bestuurslid/penningmeester Speeltuinvereniging de Pollebeer.

Tot slot het echtpaar Kuperus uit Wijnaldum. Baukje (76) zat 25 jaar in het bestuur van dorpsbelang Wijnaldum. Ze is betrokken bij toneelvereniging Doarpslibben Winaam bijna veertig jaar penningmeester/vrijwilliger voor stichting Dorpshuis De Bijekoer. Daarnaast zet Baukje zich al meer dan twintig jaar in voor Telefooncirkel Harlingen.

Jappie Kuperus (77) is, samen met Baukje, bijna veertig jaar vrijwilliger in het dorpshuis van Wijnaldum. Verder is hij ruim 25 jaar vrijwilliger bij Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum en ongeveer acht jaar penningmeester en vrijwilliger Jeu de Boules en Bejaardensoos.

|Doorsturen

BuienradarAgenda