Nieuws

Leger des Heils biedt deze winter warme buurthuiskamer

Het Leger des Heils verruimt deze winter de openingstijden van ruim honderd buurthuiskamers, ook in Harlingen. Iedereen die in de knel komt door de stijgende inflatie en/of zich zorgen maakt over een te hoge energierekening is welkom. Ook vraagt het Leger andere organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om hetzelfde te doen. Zo wil de organisatie deze winter een deken van warme kamers over Nederland verspreiden.

Het Leger des Heils vraagt aandacht voor die groep Nederlanders met een smalle beurs die uit voorzorg kiezen voor een koud huis om extra hoge kosten te voorkomen. Het kan gaan om ouderen, jongeren, zzp’ers, gezinnen, studenten. Het gaat om verschillende mensen die overdag een warme plek zoeken om te werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Bij de buurthuiskamers is iedereen welkom.

De buurthuiskamer in Harlingen is vanaf 1 november open van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 16:30 uur. Het adres: William Boothstraat 26 in Harlingen.

“Sommige mensen durven de kachel al niet meer aan te zetten, omdat ze bang zijn dat ze de rekening straks niet meer kunnen betalen”, zegt kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter Leger des Heils. “Vanaf 1 november gaan de ruim honderd buurthuiskamers minimaal vijf dagen open. Zo hoeft niemand deze winter in de kou te zitten.”

Op warmekamers.nl kun je zien of er een warme kamer in de buurt is. Organisaties die zich bij deze actie willen aansluiten en zelf een warme kamer willen aanbieden, kunnen ook op de website terecht.

|Doorsturen

BuienradarAgenda