Nieuws

Landschapsbiografie met verhaal Waddengebied

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer hebben vier nieuwe Landschapsbiografieën gepresenteerd: de Hollandse Duinen, NL Delta , De Veluwe en het Waddengebied.

Een landschapsbiografie vertelt het verhaal van de geschiedenis van een specifiek gebied en wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien. Het is een boeiend, verrassend en rijk geïllustreerd levensverhaal van onze mooiste natuurgebieden. Wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan. De Landschapsbiografieën zijn geschreven door Jan Neefjes, Meindert Schroor (Wadden) en Lisa Timmerman (NL Delta). 

De vier landschapsbiografieën zijn als downloadbestand beschikbaar via: https://cultureelerfgoed.nl/publicaties

|Doorsturen