Nieuws

Lancering Cultuurmenu ‘Harlingen en de Wereld’

Het nieuwe Cultuurmenu voor de gemeente Harlingen is vorige week woensdag gelanceerd. Cultuurwethouder Hein Kuiken heeft het eerste exemplaar in de stadstuin van de Harlinger bibliotheek in ontvangst genomen.

‘Harlingen en de Wereld’ bevat het kunst- en cultuuraanbod voor het primair onderwijs in de gemeente in het schooljaar 2019-2020. Projectbureau Akte2, dat in Harlingen nauw samenwerkt met Seewyn Kunsteducatie, heeft de lijvige brochure samengesteld. “We vinden het als gemeente belangrijk dat alle kinderen van Harlingen in contact komen met kunst en cultuur”, zei Kuiken bij het feestelijke moment. “Ik kom graag eens kijken bij een activiteit op een school. Nodig mij uit en als ik kan, kom ik.” Tevens merkte hij op dat alle scholen in Harlingen IKC (Integraal Kindcentrum) zijn. “En we ondersteunen graag de ontwikkeling daarvan, ook op het gebied van kunst en cultuur.”

 Onder de aanwezigen bevonden zich kunstenaars, leerkrachten, schooldirecteuren en medewerkers  van culturele instellingen in de gemeente Harlingen. Verhalenverteller Frank Belt en keramiste Jet Twijnstra gaven een toelichting bij hun aanbod in het Cultuurmenu. Belt vertelde ook over het project Ferhalefjoer. Verder kwamen Baukje Julianus en Mariska Hibma van de bibliotheek, Wiegerina van der Meer van het Hannemahuis en Marianne Steegstra en Ans Hofstra van het Archeologisch Steunpunt in Wijnaldum aan het woord.

|Doorsturen

BuienradarAgenda