Nieuws

Lagere schooladviezen in Harlingen (en Friesland)

Vorig jaar kreeg 39% van de scholieren in Friesland een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies. Landelijk zit dit percentage op 34% landelijk, en in Harlingen ligt het iets hoger dan het Fries gemiddelde, namelijk 44 procent. In Friesland worden minder vaak adviezen naar boven bijgesteld. Volgens de Inspectie van het Onderwijs kan dit betekenen dat een deel van de kinderen in Friesland niet het onderwijs volgt dat ze aankunnen, waardoor talent onbenut blijft. In tegenstelling tot het Fries gemiddelde, worden er in Harlingen en op Terschelling wel veel adviezen naar boven bijgesteld.

In de komende weken krijgen kinderen in groep 8 uitslag van de verplichte Centrale Eindtoets. In februari hebben zij al een schooladvies van de leerkracht gekregen. Sinds 2015 is dit advies leidend in de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs. 39 Procent van de leerlingen in Friesland kreeg in 2018 een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies.

Zowel in Friesland als landelijk was er in 2018 sprake van een toenemend aantal lagere schooladviezen, ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Opvallend is dat er grote verschillen zijn per gemeente. Vooral bij gemeenten in de regio Noordoost Fryslân worden lagere schooladviezen gegeven dan de eindtoets. Zo krijgt meer dan de helft (53%) van de leerlingen in Achtkarspelen een hoger advies op de eindtoets.

Als het resultaat op de Centrale Eindtoets minimaal een half schoolniveau hoger is dan het schooladvies, dan moet de leerkracht opnieuw naar het advies kijken. In overleg met ouders en kind kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld, maar de school kan ook besluiten dat het advies hetzelfde blijft. Het advies mag niet naar beneden bijgesteld worden.

In Friesland is vorig schooljaar 21% van de schooladviezen die lager waren dan de toetsadviezen naar boven bijgesteld. Dat is minder vaak dan landelijk (23%). In Harlingen is in het schooljaar 2017/2018 45 procent van de adviezen naar boven bijgesteld. Een schooljaar eerder was dat 59%, in 2015/2016 was het 57% en in 2014/2015 vijftig procent.

Asl er minder vaak adviezen worden bijgesteld, kan dit volgens de Inspectie van het Onderwijs  betekenen dat een deel van de kinderen niet het onderwijs volgt dat ze aankunnen, waardoor talent onbenut blijft. “Mogelijk kan dit verklaard worden door het lagere opleidingsniveau van ouders in Friesland”, meldt het Fries Sociaal Planbureau. “Uit de Staat van het Onderwijs blijkt dat kinderen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een laag opleidingsniveau. Met dezelfde toetsresultaten krijgen zij lagere schooladviezen en deze worden minder vaak naar boven bijgesteld. Eén van de redenen is dat leraren soms zaken in hun advies meewegen die vaak onbewust de kansen van leerlingen kunnen belemmeren.”

|Doorsturen

BuienradarAgenda