Nieuws

Krapte op Harlinger elektriciteitsnet

HARLINGEN – Netwerkbeheerder Liander verwacht “binnen afzienbare tijd” structurele ‘filevorming’ op het elektriciteitsnet van Midlum en industrieterrein Oostpoort. Dit betekent dat de capaciteitsgrens van het netwerk wordt bereikt; een probleem dat in steeds meer gebieden speelt. Het gaat in het Harlinger ‘veld 10-1V17’ om zowel afname als teruglevering van elektriciteit. Liander onderzoekt of er een tijdelijke oplossing is. Verzwaring van het net kan enkele jaren of langer duren.

Liander verwacht dat de capaciteitsgrens van het netwerk in Midlum en Oostpoort binnenkort bereikt wordt.

Dat meldt Liander in een gisteren gepubliceerd rapport over het verzorgingsgebied van elektriciteitsverdeelstation Harlingen. Het gaat om ‘verdeelstation Harlingen veld 10-1V17’ voor Midlum en ‘Harlingen-noordoost’ (industrieterrein Oostpoort). “We gaan in dit gebied de capaciteit van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in alle huidige transportverzoeken te voorzien”, schrijft Liander in het rapport.

Liander spreekt van ‘congestie’, ofwel filevorming op het elektriciteitsnet. Hiervan is sprake als de vraag naar transportcapaciteit groter is dan de beschikbare capaciteit in het net. Dit kan de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen beperken, maar ook de hoeveelheid elektriciteit die kan worden teruggeleverd.

Liander doet nu onderzoek naar ‘congestiemanagement’; het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Liander in het rapport: “Komt uit het onderzoek naar voren dat congestiemanagement of andere tijdelijke oplossingen niet mogelijk zijn? Dan is het helaas nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding gerealiseerd is.”

Als de capaciteitsgrens wordt bereikt, kan Liander niet voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. Dit leidt namelijk tot spanningsvariaties. “Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst of kunnen deze schade oplopen.”

Vorige maand maakte Liander al melding van risico op filevorming in verdeelstation Midlum; de Harlinger industriehaven en een gebied ten noorden van de haven. Het gaat hier alleen om teruglevering van elektriciteit. Liander verwacht dit probleem in het derde kwartaal van 2022 op te lossen.

Liander organiseert samen met verschillende Friese gemeenten enkele regiobijeenkomsten over krapte op het net, voor een open dialoog met de omgeving. De volgende bijeenkomsten zijn gepland:

  • Gemeentehuis Smallingerland te Drachten, op 27 februari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur. 
  • Gemeentehuis voormalige gemeente Kollumerland te Kollum, op 4 maart 2020 van 16.00 tot 18.00 uur. 
  • Stadhuis gemeente Leeuwarden, op 12 maart 2020 van 16.00 tot 18.00 uur.

 Meer in de HC van volgende week (vrijdag 28 februari).

Filevorming bij teruglevering in verdeelstation Midlum.

|Doorsturen

BuienradarAgenda