Nieuws

Kinderopvang Friesland stuurt onjuiste informatie naar ouders

HARLINGEN – De kinderopvang en bso van het openbaar onderwijs in Harlingen gaan niet verhuizen – dit in tegenstelling tot een bericht van Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). De stichting schrijft in een brief aan ouders dat de kinderopvang van ’t Wad en het Noorderlicht gaat verhuizen, maar dat ligt anders: SKF moet plaatsmaken voor een concurrent en SKF begint een nieuwe opvang aan de Grettingalaan.

De brief van SKF werd zonder medeweten van ’t Wad en het Noorderlicht aan de ouders verstuurd. Directeuren Stana de Wit en Gauke Zijlstra waren “verrast” door de brief, waarin SKF meldt dat de opvang gaat verhuizen. “Dit is echter pertinent onjuist”, schrijven de beide directeuren in een bericht aan de ouders. “De kinderopvang in ’t Wad en het Noorderlicht blijft gewoon doorgaan. (…) Het verschil is dat we dat met een nieuwe partner doen.”

 

Ongeveer twee jaar geleden werd SKF bedankt voor haar diensten. Volgens de Harlinger Stichting Openbaar Onderwijs kwam ‘Kinderwoud Kinderopvang’ uit Heerenveen met een beter plan, maar SKF hield vast aan het huurcontract en weigerde te vertrekken.

De peuterspeelzaal werd ondertussen overgenomen door Kinderwoud, dat ook de kinderopvang op zich gaat nemen, zodra SKF uit de scholen aan de Midlumerlaan en de Domela Nieuwenhuisstraat vertrekt.

 

SKF wil vanaf augustus in de voormalige Kohnstammschool met de huidige medewerkers een nieuwe opvang beginnen. “U hoeft geen actie te ondernemen”, schrijft directeur Jeannet van den Akker in de brief aan de ouders. In de begeleidende e-mail staat dat de opvang van het openbaar onderwijs gaat verhuizen. “Zo heb ik het niet bedoeld”, zegt Van den Akker desgevraagd. “SKF gaat verhuizen en de ruimte blijft beschikbaar. Ik heb er niet bij stilgestaan. Heel vervelend. Het is absoluut niet mijn bedoeling geweest.”

 

Volgens Van den Akker wil Stichting Openbaar Onderwijs niet met SKF verder omdat fusiepartner Odyssee alleen zaken wil doen met Kinderwoud. Dat zou directeur Bert Hartendorp hebben gezegd, aldus Van den Akker. “Ik herinner me dat gesprek heel goed. Hij wilde met Odysee verder gaan en die had de partner Kinderwoud. Dat was leidend.”

 

“Dat is volledig bezijden de waarheid”, zegt Hartendorp. “In maart 2016 waren we al in gesprek met Kinderwoud, en pas in december van dat jaar kwam ik in contact met Odyssee.” Daarnaast gaf de Stichting Openbaar Onderwijs langer geleden al aan dat de scholen met één partner wilden samenwerken. “Drie organisaties is niet zo goed werkbaar”, zei Hartendorp destijds tegen de HC.

 

Volgens Van den Akker gaat het om 136 kinderen. Op de nieuwe opvang aan de Grettingalaan wil SKF eveneens gratis dagdelen voor- en vroegschoolse educatie gaan aanbieden. “We sluiten aan bij gemeentelijk beleid”, zegt Van den Akker. “We gaan dat zelf financieren.” De ouders hebben inmiddels ook een brief gehad van Kinderwoud, waarin deze opvang plannen en aanbod toelicht. Onder andere flexibele opvang. “Onze verwachting is dat de kosten voor de opvang door deze maatwerkmogelijkheden lager uitvallen.” Kinderwoud garandeert dat de bijdrage in ieder geval niet hoger wordt.

SKF verzorgt verder in Harlingen het kinderdagverblijf en de peuteropvang op ikc’s Het Baken en Prins Johan Friso. De Sint Michaëlschool verruilde SKF eerder al voor een andere organisatie.

|Doorsturen