Nieuws

Keats Off voor de 165e PC

FRANEKER - Aanstaande donderdag vindt de Keats-off plaats voor de 165e PC, op It Sjûkelân in Franeker. Vier parturen binden met elkaar de strijd aan met als ultiem doel het verkrijgen van de 16e plaats op de lijst van de PC.

Het betreft de kaatsparturen die op de plaatsen 16, 17, 18 en 19 van de KNKB-ranking innemen. Het gaat om de volgende parturen:

16. André van Dellen | Gerrit Jan Duiven | Lennart Adema

17. Wierd Baarda | Pieter van der Schoot | Tsjerk Elsinga

18. Johan Diertens | Erik Haitsma | Steven de Bruin

19. Bouke Willem Tuinman | René de Haan | Wybren Postma

De Keats-off is zowel voor de kaatsers als de kaatsliefhebbers een mooie opmaat voor de 165e PC, welke plaatsvindt op woensdag 1 augustus.

 

De loting van de Keats-off  vindt donderdag om 18.00 plaats in de Bogt fen Guné, waarna om 18.30  de partij begint. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

|Doorsturen