Nieuws

Kans op slaaphuis in ’t Pypke niet heel groot

Jules Dutrieux en Menno Koornstra hebben begin deze week, namens een grote groep bezorgde buurtbewoners, een petitie aan wethouder Erik de Groot overhandigd. Ze verzoeken de gemeente een streep te halen door plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige café ’t Pypke. Volgens wethouder Erik de Groot is de petitie een belangrijk signaal, en aangezien er geen draagvlak in de buurt is, is de kans op een vergunning “niet heel groot”. Volgens wethouder De Groot is het probleem veel groter dan de zaak rond ’t Pypke, en moet de provincie zich actiever gaan opstellen.

Jules Dutrieux overhandigt de petitie aan wethouder Erik de Groot, rechts Menno Koornstra. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Café ’t Pypke werd in 2020 voor vier ton gekocht door vijf ondernemers, waaronder Harlinger Theo Duinstra. De rest komt uit Heerenveen, Lemmer en Sneek. Ze klopten bij de gemeente aan met een plan voor een ‘crew house’, een onderkomen voor scheepsbemanning. Maar alles wijst erop dat het voormalige café aan de Kleine Voorstraat en een aangrenzend pand, zijn vertimmerd tot een onderkomen voor arbeidsmigranten. In de sobere kamertjes staan een eenpersoonsbed, een kast en een stoel.

Zo zijn er meer panden in de binnenstad, en buurtbewoners en ondernemers klagen al langer over overlast. En op nog zo’n slaaphuis in ’t Pypke, zitten ze zeker niet te wachten. In de petitie vragen ze aandacht voor de verbouwing van ’t Pypke, die zonder vergunning is uitgevoerd en dus illegaal is. Wat de bewoners betreft, gaat de gemeente handhaven, en wordt alles hersteld naar de oorspronkelijke situatie. Ze vragen ook en vooral om het bestemmingsplan niet te wijzigen, zodat ’t Pypke geen slaaphuis kan worden.

Wethouder Erik de Groot geeft aan dat draagvlak in de buurt een belangrijk punt voor het plan is. “De initiatiefnemers moeten draagvlak in de buurt creëren”, zegt De Groot. “Dit is een helder punt in de maatwerkoptie zoals deze is opgenomen in de woonvisie van onze gemeente. De petitie geeft aan: dat draagvlak neemt niet toe.”

Buurtbewoners wijzen niet alleen op overlast van andere slaaphuizen (er was zelfs sprake van bedreigingen en geweld door arbeidsmigranten), maar ook op brandgevaar (in ’t Pypke zijn geen brandvertragende materialen gebruikt) en slechte woonomstandigheden (zoals onvoldoende ventilatie). “Ze zetten een aantal mensen op een heel klein woonoppervlakte”, zegt Jules Dutrieux. “Dat is vragen om gedoe.”

Dutrieux wijst verder op mogelijke uitbuiting van arbeidsmigranten, en op het verdienmodel dat erachter zit. Steeds meer panden worden huisvesting voor meerdere arbeidsmigranten, ook al in het Oosterpark en de Spiker. Wethouder De Groot stelt dat het gaat om een veel groter probleem, dat grootschaliger aangepakt zou moeten worden door de provincie. In bijvoorbeeld Noord-Holland neemt de provincie de regie, terwijl het probleem in Friesland bij allerlei gemeentes ligt. En als er één gemeente maatregelen neemt, zegt De Groot, dan verplaatst het probleem zich. De wethouder heeft dit aangekaart bij de provincie, die heeft toegezegd er aandacht aan te besteden. “Dat panden opgekocht worden door beleggers, past niet in deze tijd van woningtekorten”, zegt De Groot. “Dit moet je echt anders willen, anders zit je er volgend jaar weer mee, over twee jaar weer, enzovoort.”

 

|Doorsturen

BuienradarAgenda