Nieuws

Jancko Piebenga en Annie Piebenga-van der Meij 60 jaar getrouwd

Jancko Piebenga en Annie Piebenga-van der Meij zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Locoburgemeester Paul Schoute heeft het echtpaar vanmorgen namens het gemeentebestuur gefeliciteerd.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Op 11 mei 1959 gaven Jancko Piebenga en Annie van der Meij elkaar het jawoord. Ze hebben elkaar ontmoet op de kweekschool, de huidige Pabo. De vonk sloeg over tijdens een schoolreisje naar Duitsland.

Na het behalen van het diploma waren beiden werkzaam in het onderwijs. Jancko werd het hoofd van de lagere school in Bears. Hij was toen op 21-jarige leeftijd de jongste hoofdonderwijzer van Nederland.

Annie was tot aan haar trouwen juf in Wijnaldum. In die tijd werkten getrouwde vrouwen namelijk niet. Zij is daar altijd fel tegen geweest.

Er werden 3 kinderen geboren; 2 jongens en 1 meisje. Inmiddels is het echtpaar de trotse pake en beppe van 8 kleindochters en 1 achterkleinzoon. Een tweede achterkleinkind is op komst.

Jancko en Annie wonen alweer een paar jaar met veel plezier in Harlingen. De gezondheid is gezien de leeftijd nog prima. Ze doen iedere dag nog boodschappen en gaan nog vaak een Singeltje om. 

|Doorsturen

BuienradarAgenda